MojLekarGrupa - Lekari

Dečija hirurgija

Prof. dr Vojkan Vukadinović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 1960, celokupno školovanje završio u Beogradu. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 1988. godine. Specijalista dečje hirurgije od 1994, subspecijalista dečje urologije od 2002. godine. Magistar medicinskih nauka od 1987, doktor medicinskih nauka od 1998. godine. Uža specijalnost: Dečja urologija Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije Naučno-istraživačka delatnost: […]

Read More

Dr Dragana Vujović, dečiji hirurg

Oblast delatnosti: neonatalna hirurgija Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini. Specijalizacija iz dečje hirurgije završena na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Objavljeni radovi: 1. Sretenović A, Perišić V, Krstić Z, Vujović D, Pavićević P, Stanisavljević D, Radević B: Warren shunt combined with partial splenectomy in children with extrahepatic portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism. Accept for […]

Read More

Ass. dr Dragan Vukanić, dečiji hirurg

Dragan Vukanić (drvukanic.rs) je rođen 16.04.1956. g. u Andrijevici, Crna Gora, sa stalnim mestom boravka u Beogradu. Zvanje: Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarius, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije Sadašnje zaposlenje, profesionalni status, zdravstvena ustanova: Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Godina završetka specijalističkih studija: 1985. g. Studijska […]

Read More

Doc. dr Aleksandar Sretenović, dečiji hirurg

Uža specijalnost (subspecijalizacija): Vaskularna hirurgija Oblast delatnosti (interesovanja): GER, inflamatorne bolesti creva, hirurgija jetre, portna hipertenzija, laparoskopska hirurgija, transplantaciona hirurgija Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije Rukovodeća funkcija: Načelnik odeljenja neurohirurgije, vaskularne i torakalne hirurgije Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama) Srpsko lekarsko društvo Udruženje hirurga Jugoslavije Udruženje za vaskularnu medicinu Srbije

Read More

Prim. dr Mirjana Raičević, dečiji hirurg, neurohirurg

Biografija: Dr Mirjana Raičević rođena je 13.04.1955. u Beogradu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (Druga beogradska gimnazija) upisala je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. Isti je završila maja 1980, sa srednjom ocenom 9.23. Po završenom obaveznom lekarskom stažu i položenim stručnim ispitom zasnovala je radni odnos u Univerzitetskoj dečjoj klinici u […]

Read More

Dr Ivan Rakić, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 11.09.1963. Osmogodišnju i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju dečje hirurgije završio 2000. godine. Trenutno na specijalizaciju plastične i rekonstruktivne hirurgije. 2007. godine „visiting fellowship” na Plastičnoj hirurgiji i Centru za kraniofacijalnu hirurgiju, na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, SAD, gde je održao više predavanja […]

Read More

Dr Jelena Pejanović, dečiji hirurg

Specijalnost (oblast interesovanja): opšta dečja hirurgija, laparoskopska hirurgija, abdominalna i septična hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): – Srpsko lekarsko društvo – Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju – JUEH

Read More

Dr Vladimir Milovanović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 1972. godine. Medicinski fakultet pri Beogradskom Univerzitetu završio 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,30. Od 2000. zaposlen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, od 2002. radi na odeljenju dečije kardiohirurgije. Specijalistički ispit iz pedijatrijske hirurgije položio 2006. Tokom 2004. i 2005. boravi u Londonu na jednogodišnjem stručnom usavršavanju iz […]

Read More

Dr Branko Mimić, dečiji hirurg

Biografija: Doktor medicine, Jun 2000. godine (prosečna ocena 9.88), Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija Specijalista dečje hirurgije, Oktobar 2007 (specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom) Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija; Usavršavanje: 1. Novembar 2008 – Decembar 2009: Stručno usavršavanje iz oblasti dečje kardiotorakalne hirurgije u Great Ormond Street Hospital, London, UK; 2. Oktobar […]

Read More

Dr Marko Majstorović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 10.04.1978. godine, specijalista dečije hirurgije. Osnovne studije, Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Beogradu, Mesto i god. završetka: Beograd, 2004.god, Prosečna ocena 8.91 (osam zarez devedeset i jedan) Magisterijum, Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Beogradu, Mesto i god. završetka: Beograd, 2009.god, Članovi komisije: Prof. dr V. Radonjić, Prof. dr S. Živković, Doc. dr Miroslav […]

Read More

Prof. dr Zoran Krstić, dečiji hirurg, urolog

Biografija: U bibliografiji dr Krstića je navedeno oko 250 referenci, od čega je 20 štampano u celini u časopisima koji su indeksirani u Current Contents-u. Napisao je i 2 autorske knjige, kao i 19 poglavlja u monografijama, od kojih je najznačajnije poglavlje i knjizi:: Willital et al: Atlas of childrens surgery. PABST, 359-363, 2005.Uža specijalnost […]

Read More

Dr Đorđe Hercog, dečiji hirurg

Radno iskustvo: UDK Tiršova, Služba kardiohirurgije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Read More

Prof. dr Zoran Golubović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 1957. godine u Beogradu gde je stekao svoje celokupno obrazovanje. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1981.g. i zatim po završetku staža i vojnog roka zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Specijalistički ispit iz dečje hirurgije položio 1988.g. Magistrirao iz oblasti neonatologije 1988. g. a doktorirao iz oblasti plastične hirurgije 1997. Oblast interesovanja: laparoskopska i […]

Read More

Prof. dr Miroslav Đorđević, dečiji hirurg

Uža specijalnost (subspecijalizacija): Dečja urologija Druga specijalizacija: Urologija Oblast delatnosti (interesovanja): Urologija, urogenitalna rekonstruktivna hirurgija Nastavno zvanje: Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije Naučno zvanje: Naučni savetnik Rukovodeća funkcija: Pomoćnik direktora za hirurgiju Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): – European Association of Urology (Evropsko udruženje urologa) – American Urological Association (Američka urološka […]

Read More

Dr Bojan Bukva, dečiji hirurg

Radno iskustvo: Lekar UDK Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Read More

Dr Marta Bižić, dečiji hirurg

Biografija: Rođena u Beogradu 1977. godine, gde je završila osnovnu, srednju školu, i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2006. godine zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Od 2007. godine na specijalizaciji iz dečje hirurgije. 2009-2010. Specijalističke akademske studije iz oblasti Dečja hirurgija: “Mogućnosti jednodnevne hirurgije u lečenju urođenih anomalija urogenitalnog sistema” 2011.-2014. Učesnik na projektu […]

Read More

Dr Dušan Abramović, dečiji hirurg

Oblast delatnosti (interesovanja): 1. Hirurgija urođenih i stečenih anomalija dečjeg skeleta. 2. Traumatologija dečjeg skeleta. 3. Hirurgija cerebralne paralize. 4. Hirurgija dobroćudnih tumora dečjeg skeleta. Rukovodeća funkcija: Šef službe Ortopedske hirurgije i traumatologije Kratka biografija: Rođen 27.02.1963 u Beogradu. Diplomirao u Beogradu 30.05.1988. sa prosečnom ocenom 9,32

Read More

Dr Vladimir Kojović, dečiji hirurg

Radno iskustvo: Od 2000. godine na Institutu za majku i dete u Beogradu Subspecijalizacija urologije Institut za urologiju KCS, uža oblast urogenitalna rekonstruktivna hirurgija Obrazovanje: 1993. – 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. 2007. Specijalizacija iz oblasti dečije hirurgije, Institut za majku i dete i Univerzitetska dečija klinina KCS, subspecijalizacija urologije, urogenitalne hirurgije Stručna […]

Read More

Dr Marko Milosavljević, dečiji hirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu / odeljenje urologije. Colić bolnica / genitalna i estetska hirurgija. Sava Perovic fondacija / hirurgija promene pola Obrazovanje: 2000. – Doktor medicine Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd, Srbija 2000. – 2001. – Praksa Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija 2001. – 2006. – Specijalizacija Dečije hirurgije

Read More

Ass. dr Siniša Dučić, dečiji hirurg, ortoped

Radno iskustvo: od 1996. – Zaposlen na Univerzitetskoj Dečjoj klinici, odeljenje Ortopedije sa Traumatologijom u Beogradu od 2013. – Zamenik Generalnog direktora na Univerzitetskoj Dečjoj klinici Obrazovanje: 1984. – 1989.: Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, prosečna ocena 9,77. 1998. – 2000.: Magistarske studije iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Beograd 1998.: Položio specijalistički ispit iz dečije […]

Read More

Prim. dr Tričković Dragutin, dečiji hirurg, urolog

Radno iskustvo: 1973. – Stalno zaposlen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” i načelnik Službe za dečiju hirurgiju i urologiju. Obrazovanje: 1978. – Položen specijalistički ispit iz dečije hirurgije, u Beogradu 1980. – Položen specijalistički ispit iz urologije, u Beogradu 1986. – Republički komitet za zdravlje i socijalnu politiku […]

Read More

Ass. dr Branislav Trifunović, dečiji hirurg

Radno iskustvo: U stalnom random odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu (Tiršova 10) od 1999. Godine Druga specijalizacija: Plastična i rekonstruktivna hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): Od 2008 – MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters – WHO Collaborating Center); od 2005 – ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

Read More

Dr Branislav Jovanović, dečiji hirurg

Kvalifikacije: 1981/2 – Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma 1982. – Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1989. – Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57 1991. – Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije 1996. – Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u […]

Read More

Doc. dr Aleksandar Sretenović, dečiji i vaskularni hirurg

Radno iskustvo: U stalnom radnom odnosu u Univerzitetskoj Dečjoj klinici u Beogradu od 1992. godine. Načelnik 1. odeljenja Univerzitetske dečje klinike. Obrazovanje: – 2011. Doktorska disertacija „Procena efikasnosti hirurškog lečenja kod dece sa ekstrahepatičnom portnom hipertenzijom” , Medicinski fakultet , Univerzitet u Beogradu. – 2006. Subspecijalistički rad iz vaskularne hirurgije „Dekompresivni šantovi u lečenju prehepatične […]

Read More

Prof. dr Zoran Radojičić, dečiji hirurg, urolog

Radno iskustvo: Radi kao hirurg na Univerzitetskoj dečijoj klinici, Beograd, od 1991. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz dečje hirurgije od 1996. Uža specijalizacija dečja urologija 2008. Magisterijum na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: iz genitalne hirurgije),1998. godine. Doktorat na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (tema: iz poremećaja rada mokraćne bešike i […]

Read More

Doc. dr Sanja Sinđić Antunović, dečiji hirurg

Radno iskustvo: 1981-1985. Član redakcije stručnog, studentskog, medicinskog časopisa Medicinski podmladak 1985-1986. Lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986-1987. Klinika za dečju hirurgiju, UDK u Beogradu, Srbija Centar za dečju hirurgiju, Univerzitetske dečje klinike od 1987. Asistent na dečjoj hirurgiji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1999. 2006-2009. Sekretar katedre za specijalističku nastavu-Dečja hirurgija […]

Read More

Prof. dr Marija Lukač, dečiji hirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1984. godine, šef odeljenja Neonatalne hirurgije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri hirurgije od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1982. Magistarski rad na temu „Patoanatomske promene kod urođenog iščašenja zgloba kuka u dece“ 1986. Doktorska disertacija na temu “Prognostički faktori značajni za uspostavljanje […]

Read More

Prof. dr Radoslav Lukač, dečiji hirurg

Radno iskukstvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1966. godine do 2003., rukovodilac Službe za abdominalnu hirurgiju od 1979. do 2003. kao i Službe za torakalnu hirurgiju od 1980. do 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri hirurgije od 1995. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1962. godine Specijalizacija iz dečije hirurgije na […]

Read More