MojLekarGrupa - Lekari

Fizikalna medicina

Dr Tatjana Knežević, fizijatar

Biografija: Specijalista Fizikalne meidicne i Rehabilitacije. Zaposlena na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu na odeljenju fizijatrije. Pohađala kurseve na VMA iz oblasti neurofiziologije. Učestvovala kao predavač na brojnim kongredima. Autor je i koautor u preko 40 radova objavljenih u domaćim časopisima, domaćim i međunarodnim zbornicima. Oblast delatnosti (interesovanja): Kongenitalne anomalije, deformiteti koštano-zglobnog sistema, rana rehabilitacija […]

Read More

Dr Dragana Džamić, fizijatar

Biografija: Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i Rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije pri Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Učestvovala je na brojnim edukativnim kursevima među kojima se izdvajaju oboljenja i deformiteti lokomotornog sistema. Do sada je publikovala 20 radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa. Oblast delatnosti (interesovanja): Primena […]

Read More

Doc. dr Dragana Ćirović, fizijatar

Biografija: Asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Usavršavala se iz pri “Skejby Sygehus Hospital”, Danska 2003. godine. Stipendista Japanske ambasade i “Tokushukai Medical Corporation” za 2004 godinu. Učesnik Salzburških seminara 2007. godine u Austriji iz oblasti Fizikalne medicine […]

Read More

Ass. dr. sci. Dejan Nikolić, fizikalna medicina

Radno iskustvo: Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija Obrazovanje: Poslediplomski subspecijalistički diploma tečaj iz kliničke Neurofiziologije-Elektromiografija (EMG), Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija; Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija Doktorat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija Magisterijum, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, […]

Read More

Prof. dr Gordana Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Radno iskustvo: Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Magistar I doktor medicine. Šef Katedre za poslediplomsku nastavu Fizikalne med. u Beogradu. Profesor Fizikalne med. i Rehab za studente medicine na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Visiting profesor zemalja u okruzenju i Poljskoj (Lodz) Rukovodilac Službe Fizikalne medicine sa neurofiziologijom na Dečjoj klinici u Beogradu. […]

Read More

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Radno iskustvo: Šef katedre za Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1985., načelnik je službe za fizijatriju Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Predavač po pozivu pri Hospital for Sick Children, London, UK. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1982.godine Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabiltacije 1989. […]

Read More

Dr Sofija Malbaša, speci. fizikalne medicine

Dr Sofija Malbasa je akademski specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, rodjena je 1973. godine. Obrazovanje: 1988 1992 matematicka gimnazija Ogulin, Hrvatska, 1992, 2000, Medicinski fakultet Beograd, 2002, 2003, staž u Domu zdravlja Zvezdara; 2005, 2006, Akademska specijalizacija fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Beograd.

Read More