MojLekarGrupa - Lekari

Gastroenterologija

Dr Maja Tufegdžić, internista, hepatolog

Radno iskustvo: Specijalista interne medicine, KBC Dragiša Mišović u Beogradu, Klinika za internu medicinu, odeljenje gastroenterologije od 2003. god – subspecijalista gastroenterohepatologije Endoskopista u Centru za digestivnu endoskopiju u KBC »Dragiša Mišović« u Beogradu Trener nacionalnog screening programa za rano otkivanja kolorektalnog karcinoma pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u […]

Read More

Prof. dr Stojan Lukačević, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu do 2002. godine, načelnik klinike za gastroenterologiju VMA do 2002. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1963. Specijalizacija iz interne medicine u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu 1972. Subspecijalizacija iz gastroenterologije i hepatologije u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu 1974/75. Doktorat iz oblasti karcinoma debelog creva 1982. Akademsko zvanje […]

Read More

Mr sci. dr Tatjana Cvejić, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Klinika za Gastroenterologiju i hepatologiju KCS, od 1995. godine. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995. 1995-1996. – opšti medicinski staž 1996-2000.- specijalizacije iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu Od 25.04.2000 – specijalista interne medicine sa najvišom ocenom Od 2006. magistar medicinskih nauka u oblasti gastroenterohepatologije Publikacije: Sepsis as a cause […]

Read More

Dr Saša Perić, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1994. godine Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji 1999. godine Subspecijalizacija iz gastroenterologije na Vojnomedicinskoj akademiji 2002/2003. godine Stručna usavršavanja u inostranstvu: Edukacija iz PH-metrije u Švedskoj 2005. Oksfordski kurs iz gastroenterologije, Engleska 2001.

Read More

Mr. sci. med. dr Tamara Lukić, internista, hepatolog

Radno iskustvo: Šef poluintenzivne nege odeljenja gastroenterologije i hepatologije, KBC “Bežanijska Kosa” Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirala 1995). Specijalista interne medicine od 2000.g. Magistar medicnisnkih nauka oblast gastroenterohepatologije od 2011.g Subspecijalista gastroenterohepatolog od 2012.g Stručno usavršavanje: Škola endoskopije, Beograd, 1997.g Škola ultrazvuka, Kragujevac 1998.g

Read More

Mr. sci. med. Aleksandra Pavlović, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Gastroenterohepatolog na gastroenterološkom odeljenju Klinike za internu medicinu i endoskopista u Centru za digestivnu endoskopiju KBC Dr Dragiša Mišović Beograd, gde izvodi gastroskopije i kolonoskopije Trener u okviru nacionalnog screening programa za rano otkivanja kolorektalnog karcinoma pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Evropske komisije. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1989. godine

Read More

Prim. mr sci. med. Dragoslav Kandić, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Interna Klinika KBC-a Dr Dragiša Mišović-Dedinje od 1986. Načelnik odeljenja gastroenterologije od 2003. Zamenik direktora Interne klinike od 2012. god. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1978. Specijalizacija iz interne medicine 1986. Magisterijum iz gastroenterologije 1995. godine Odbranjen primarijat 2000. godine Odobrena izrada doktorata iz gastroenterologije 2003. godine Stručno usavršavanje:

Read More

Prof. dr Milenko Uglješić, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: 1984. – Klinički lekar u Klinici za Gastroenterologiju i Hepatologiju Kliničkog centra Srbije 1989. – 1995. – Asistent na Internoj medicini Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1995. – 2001. – Docent na Internoj medicini Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2001. – 2008. – Vanredni Profesor na Internoj medicini Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu […]

Read More

Prof. dr Radoje Doder, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990. godine, načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. godine Subspecijalizacija iz gastroenterologije na VMA 1996. godine Magisterijum iz oblasti gastroenterologije sa temom » Achalasia-balon dilatacija kod tretmana achalasia« […]

Read More

Prof. dr Aleksandra Pavlović, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Institut za digestivne bolesti Kliničkog centra Srbije od 1993. godine, šef Odeljenja za endoskopsku dijagnostiku Medicinski fakultet u Beogradu, docent je na predmetu Interna medicina od 2006. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1992. godine Magisterijum iz gastroenterologije na temu ’’Komplikacije u zapaljenskim bolestima creva’’ na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1997. godine Specijalizacija iz […]

Read More

Prof. dr Dragan Tomić, internista, gastroenterolog

Radno iskustvo: Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za gastroenterologiju, KCS, Beograd Vanredni Profesor, Medicinski fakultet u Beogradu Interna medicina (gastroenterologija) Medicinski fakultet u Beogradu, 1979.god, prosečna ocena 9,69. Magisterijum: Medicinski fakultet u Beogradu, 1988.godine, kardiologija Doktorat: Medicinski fakultet u Beogradu, 1997.godine; Procena pravca i protoka krvi u dovodnom venskom sistemu jetre u toku hemodinamskih poremeaja […]

Read More