MojLekarGrupa - Lekari

Ginekologija

Dr Milan Dokić, ginekolog

Rođen 01.12.1965. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1984/85. (1984/85. služio vojni rok). Studije završio u roku: 22.04.1991. god. Srednja ocena sa studija: 9.00 (devet). Ocena iz ginekologije i akušerstva – 10 (deset) Specijalizaciju počeo: 30.12.1992. god. Specijalistički ispit položio: 28.01.1997. god. Ocena na specijalističkom ispitu – odličan. Radi na KGA KCS kao lekar specijalista. […]

Read More

Dr Ljiljana Milašinović, ginekolog

Dr Ljiljana Milašinović rođena je 1958.god.u Subotici. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završila je u Osijeku, a Medicinski fakultet u Beogradu 1983.god., sa srednjom ocenom 8,96. Osnovno lekarsko iskustvo stekla je radeći u Domu zdravlja u Osijeku, i kao lekar terenac sve do 1985.god.,kada započinje Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u Osijeku.U toku 1991-1992 god.završava […]

Read More

Prof. Dr Rajka Argirović

Dr Rajka Argirović rođena je 1952 godine. Dilpomirala je na Medicinksom fakultetu u Beogradu 1977. godine, kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Zaposlila se na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu 1978. godine, gde je položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1984. godine. Magistrirala je 1981.godine, a doktorksu disertaciju odbranila 1989. godine, takođe na […]

Read More

Dr sci. med. Slobodanka Petkovic, ginekolog

Rodjena 1957 godine. Diplomira na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. Specijalizaciju iz ginekologije dobija 1987 godine i zavrsava sa odličnim uspehom. Radi kao šef dispanzera za žene. Magistrira na temu Carski rez i antibiotici. Završava subspecijalizaciju iz oblasti steriliteta. Završava kurseve iz kolposkopije, citologije i ultrazvuka. 1998 godine otvara privatnu ginekološku ordinaciju koja se 2003 […]

Read More

Dr Vladimir Vajs, ginekolog

Radno iskustvo: – Načelnik Ginekološko Akušerskog odeljenja Opšta bolnica Pančevo, Pančevo – Rukovodilac Ginekološko Akušerskog odeljenja opšte bolnice u Pančevu – Nadzornik Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u oblasti Ginekologije i akušerstva, Južno Banatskog okruga – Koordinator za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Opštoj Bolnici Pančevo – Rad na organizovanju i upravljanju stručnim radom u pružanju […]

Read More

Dr Nevenka Dragović, ginekolog

Radno iskustvo: Ginekološko – akušerska klinika u Sarajevu do 1992. – Lekar spec.ginekologije i akuserstva u okviru svih sluzbi Z.C Petrovac na Mlavi do 2009. – Lekar spec. ginekologije i akuserstva – Nacelnik odeljenja za ginekologiju i akuserstvo – Direktor bolnickih sluzbi Z.C Petrovac na Mlavi D.Z Vizim od 2009.god. – Lekar spec. ginekologije i […]

Read More

Prim. dr Mirjana Velimirović, ginekolog

Radno iskukstvo: Obavljen obavezni pripravnički staž u Domu zdravlja Boris Kidrič. Domu zdravlja Savski venac, specijalista ginekologije i savetnik direktora Doma zdravlja 2001 – 2011 – Direktor Doma zdravlja “Savski venac” od novembra 2001, imenovana os strane Ministarstva zdravlja, 2007. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu decembra 2005., Imenovana […]

Read More

Prim. dr Ljubica Presetnik, ginekolog

Diplomirala je 1977. godine sa srednjom ocenom 9,15 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je položila i specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1986.godine. Zvanje primarijusa je stekla 1997. godine. Tokom karijere bila je direktor Ginekologije u Zavodu za ginekologiju i akušerstvo KBC Dr Dragiša Mišović i direktor privatne ginekološke bolnice Genesis Medical. Dr […]

Read More

Prim. dr Ivan Bojović, ginekolog

Radno iskukstvo: Obavezni lekarski staž obavio u KBC Zvezdara u Beogradu. Od 1999. godine zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC ”Zvezdara” u Beogradu Obrazovanje: 1999 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2004 – Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2003 – Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve […]

Read More

Dr Zvezdana Kangrga, ginekolog

Radno iskukstvo: Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije od 1981.- 1994. Privatna ginekološko-akušerska ordinacija “Senjak” od 1994. do zatvaranja, februara 2013.g. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila 1977.g. sa prosečnom ocenom 9.07 Lekarski staž obavila u KBC Dr Dragisa Mišović 1978.-1979.g. Grupni magisterijum iz Ginekologije i akušerstva 1977.-1979.g. Specijalistički ispit iz ginekologije […]

Read More

Dr Zoran Maričić, ginekolog

Radno iskukstvo: 1998 – 1999 Institut za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije 2000 – 2001 ZC Studenica Kraljevo, odeljenje opšte hirurgije tokom specijalizacije iz ginekologije i akušerstva. 2001 – 2004 Ministarstvo zdravlja, Vlada R. Srbije, pomoćnik Ministra 2004 – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički cebtar Srbije.

Read More

Prim. dr Nikola Pepić, ginekolog

Radno iskukstvo: KBC dr Dragiša Mišović Bolnica za ginekologiju i akušerstvo Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1976 Specializacija iz ginekologije i akušerstva 1986 Primarijat 1997 Profesionalna članstva: Srpsko lekarsko drustvo

Read More

Dr Igor Plješa, ginekolog

Radno iskukstvo: Oobavezni lekarski staž obaviu u KBC Zemun, Beograd; Od 2000. godine stalno zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zemun-Beograd na mestu specijaliste ginekologije i akušerstva. Obrazovanje: 1998 – Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu, 2003 – Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine i vulve i kolposkopiju 2004 – Škola ultrazvuka u ginekologiji, […]

Read More

Dr Tatjana Pavlović, ginekolog, perinatolog

Radno iskukstvo: Rođena je u Kotoru; osnovnu i srednju školu završila je u Tivtu. Kao lekar opšte prakse , radila je u Domu zdravlja, u Tivtu. U toku specijalizacije bila je zaposlena u Gradskoj bolnici u Beogradu. Poliklinika Medical trust, 1997-1998, a kao konsultant sve do zatvaranja Poliklinika Medikom, od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet u […]

Read More

Prim dr sci. med. Žarko Puzigaća, ginekolog

Radno iskukstvo: 2004. Viši naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 2005. izabran za vanrednog profesora ginekologije i akušerstva na Medicinskoj Akademiji – US Medical School u Beogradu. 2006. stekao licencu Fondacije za fetalnu medicinu iz Londona za integrativni skrining protiv trimestra trudnoće. Obrazovanje: 1977. Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu 1985. Specijalističke studije iz ginekologije […]

Read More

Prof. dr Mirsanda Stanić, ginekolog, genetičar

Radno iskukstvo: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978.-2008., redovni profesor na katedri za Humanu genetiku od 1995. NewHam hospital, UK više puta do 1990. Visiting profesor na PEN State University, PN, USA 1999. Vanderbilt School of Medicine, Vanderbilt University, TN, USA 2000.-2003. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976. Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva […]

Read More

Dr Luka Anđelić, ginekolog

Minimalno invazivna – endoskopska hirurgija je u poslednje tri decenije značajno promenila hirurgiju uopšte, i sve njene grane, pa tako i hirurgiju u oblasti ginekologije. Za razliku od klasične, koja svakako ostaje bazična i nezamenjiva, endoskopska hirurgija minimalno traumatuzuje pacijenta, pre svega zahvaljujući primeni modernih tehnologija i materijala. Upravo zbog toga, iako pripada sadašnjosti, ona […]

Read More

Prof. dr Ljiljana Mirković, ginekolog

Radno iskustvo: Zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije Profesor/načelnik odeljenja Visoko rizičnih trudnoća/glavni dežurni Potpredsednik Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva Član Republičke komisije za unapredjenje zdravlja omladine, trudnica i dece Ministarstva zdravlja Republike Srbije Obrazovanje: Osnovne studije – Medicinski fakultet upisala je 1981. godine, a […]

Read More

Prof. dr Vera Milenković, ginekolog

Radno iskustvo: 1978 – Ginekološko akušerska klinika – Klinički Centar Srbije 1996 – Načelnik operativnog odeljenja – Klinički Centar Srbije 2012 – Savetnik direktora Ginekološke akušerske klinike – Klinički Centar Srbije Obrazovanje: 1977 – Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978 – Specijalizirala Ginekologiju i akušerstvo na Ginekološkoj akušerskoj klinici, Medicinskog fakulteta u Beogradu 1984 […]

Read More

Dr Sofija Janjić Pejčić, ginekolog

1981. godine završila Medicinski fakultet u Beogradu. 1991. godine završila specijalizaciju u Sarajevu. 1999. godine završila škola kolposkopije 2000. godine stiče diplomu o samostalnom radu citologije

Read More

Dr Milan Brakus, ginekolog

Specijalizaciju završio naGAK Narodni front. Poseduje sertifikat za 2D, 3D, 4D, multislice ultrazvučne tehnike – škola u Amsterdamu – Holandija, kao i sertifikat za color dopler i fetalnu ehokardiografiju – škola u Londonu – Velika Britanija.

Read More

Dr Milan Pavlović, ginekolog

1996 godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003 godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006 godine polpžio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u Beogradu 2007 godine završio školu ultrazvuka u Beogradu

Read More

Dr Snežana Vukoje-Mišić, ginekolog

1982 godine završila Medicinski fakultetu Beogradu 1986 godine završila školu ultrazvuka u Kragujevcu 1990 godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Read More

Dr Mirjana Nikolić-Đokić, ginekolog

1982 godine zavrsila postdiplomske studije iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje citologa 1986 godine zavrsila postdiplomski studij iz perineonatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1987 godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Read More

Prof. dr sc. Ljiljana Radojčić, ginekolog

1975 godine završila Medicinski fakultetu u Zagrebu 1981 godine završila specijalizacijui iz ginekologije i akušerstva u Zagrebu 1989 godine magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti humane reprodukcije 1997 godine dobila titulu primarijus od Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2001 godine izabrana za docenta na Hiruskoj katedri VMA

Read More

Prof. dr sc. Mladenko Vasiljević, ginekolog

Rodjen 1958. godine. Medicinski fakultet završio 1981 godine. Magistarsku tezu odbranio 1985 godine, a doktorsku disertaciju 1987 godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 1988 godine. Završio subspecijalizaciju iz oblasti fertiliteta i steriliteta. 1990 godine izabran u zvanje asistenta na katedri za Ginekologiju i Akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 1996 godine izabran u zvanje docenta. 2001 godine izabran u zvanje vanrednog profesora.

Read More

Dr sc. Lidija Tasić, ginekolog

Rodjena u Vranju. Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena u toku studija 8,77. Specijalizacija: Medicinski fakultet u Beogradu 1989-1993, Ginekologija i akušerstvo. Položen specijalistički ispit 03 02 1993.sa odličnom ocenom

Read More

Prof. dr sc. Dušan Stanojević, ginekolog

Rođen je 29. 11. 1949. godine u Ivanjici. Osnovnu školu je završio u selu Prilike i Gornjem Milanovcu i Beogradu. Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. sa srednjom ocenom 8,80. Nakon obavljenog lekarskog staža i odsluženog vojnog roka stalno je zaposlen na GAK "Narodni front" (tada bolnici) od 01. 03. 1979. godine.

Read More

Prof. dr Slobodan Runić, ginekolog

Rodjen 1942. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 1960/61 godine, diplomirao maja 1966. g. sa srednjom ocenom 9,66. Od 1.septembra 1968. godine do 1. avgusta 1970. godine. radi u Medicinskoj školi za babice u Beogradu. Za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1976. godine, a ponovo biran u isto zvanje 1980. i 1983. godine. Za docenta je izabran 24. juna 1986. godine, a reizabran 1990. godine.

Read More

Prof. dr sc. Snežana Rakić, ginekolog

Rođena 1962. godine u Zemunu.Završila je Osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju u Beogradu, kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Školske 1980/81.god upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomirala 21.05.1986,sa prosečnom ocenom 9,25.Od 1981.god .do 1986.radila je kao demonstrator na Institutu za anatomiju Medcinskog fakulteta.Objavljivala je studentske radove u časopisu Medicinski podmladak.

Read More

Doc. Dr sc. Milenko Proročić, ginekolog

Specijalistički staž obavio je na Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni Front" u Beogradu. Specijalistički ispit, u svojoj tridesetoj godini, položio je 27.12.1982. godine, sa odličnom ocenom, pred komisijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Read More

Dr sc. Vladimir Pažin, ginekolog, onkolog

Dr Vladimir Pažin je načelnik prijemno – polikliničke službe GAK «Narodni front» u Beogradu tokom poslednjih 9 godina. Uže polje rada mu je ginekološka – onkološka i rekonstruktivna hirurgija. U toj oblasti je postigao veoma zapažene rezultate. U svakodnevnu kliničku praksu Klinike uveo je nekoliko novih operativnih zahvata.

Read More

Doc. dr sc. Željko Miković, ginekolog

Rođen 1960. godine u Andrijevici. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1978. Diplopmirao 1983. godine sa srednjom ocenom 9.75. Zaposlen u Ginekološko-akušerskoj klinici "Narodni front" od 1986. Specijalistički ispit položio 1992. godine. Načelnik Odeljenja visoko-rizičnih trudnoća GAK "Narodni front" od 1997. godine.

Read More

Dr sc. Aleksandar Jurišić, ginekolog

Specijalizacija 1990 - 1994 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Ginekologija i akušerstvo Položen specijalistički ispit 06. aprila 1994. sa odličnom ocenom. Uža Specijalizacija Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Onkologija

Read More

Doc. dr sc. Eliana Garalejić, ginekolog

1992 Doktorat "Proučavanje hiperstimulacionog sindroma" Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (odbranila je sa odličnim uspehom). · 1992 Škola "Tuboscopy", London, Engleska. · 1991 Škola "Laser laparoscopy", Brizbejn, Australija. · 1990-1991 jednogodišnja subspecijalizacija iz Asistirane reprodukcije, "Pivet Medical Centre", Pert, Australija.

Read More

Dr Olivera Džatić Smiljković, ginekolog

Rodjena je 1967.godine. Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1993.godine. Lekarski staž je obavila 1994. godine na Univerzitetskim klinikama u Beogradu. Zaposlila se u GAK „Narodni Front" u Beogradu 1997. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Read More

Prof. dr Svetlana Dragojević Dikić

Rođena 1958. godine u Beogradu, Osmogodišnju školu i gimnaziju završila sam u Beogradu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila sam 11.10.1982. god. sa srednjom ocenom 9,53.

Read More

Prof. Dr Branko Stanimirović, ginekolog

Rođen 18. jula 1949. godine u Vukovaru. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974. godine, sa prosečnom ocenom 9,56. Na istom fakultetu je odbranio magistarsku tezu (1980. godine), položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva (1981. godine) i odbranio doktorsku disertaciju (1988. godine).

Read More

Prof. Dr Branka Nikolić, ginekolog

1986. i 2000. godine Visiting Doctor, King`s College Hospital School of Medicine and Dentistry London - stipendista Republičke fondacije za nauku i Fetal Medicine Foundation.

Read More

Dr Dejan Filimonović, ginekolog

1980/81 - 1986; University of Belgrade Medical School, average grade 8, 79 of 10. Postgraduate studies: University of Belgrade Medical School 1988/89-1998 Human REPRODUCTION: Master's THESIS "Predictive Value of transvaginal ultrasonography in early pregnany" University of Belgrade Medical School 2001- Ph.D. THESIS: "Morphological and functional prenatal evaluation of congenital malformations of urinary system".

Read More

Dr sc. Ana Mitrović–Jovanović, ginekolog

Specijalista ginekologije i akušerstva, rodjena 1970. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1997. godine, gde je obavila i obavezni lekarski staž.

Read More

Dr Dragana Lekć, ginekolog

Specijalista ginekologije i akušerstva, rodjena 1970. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1997. godine, gde je obavila i obavezni lekarski staž.

Read More

Mr sc. dr Jelka Rajović

Doktorka medicine Oblast ekspertize: Ginekologija, Akušerstvo, Operativna ginekološka onkologija (ginekološka hirurgija) Oblast aktivizma: Prevencija raka grlića materice, Edukacija žena u oblasti prevencije raka grlića materice

Read More