MojLekarGrupa - Lekari

Interna medicina

Dr Dragana Borojević, internista

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija.

Read More

Prim. dr Ivanka Dimitrijević Bojović, internista, alergolog

Radno iskustvo: Gradska bolnica – opšti odsek od 1968. Odsek za hematologiju od 1969-1972. godine Odsek za alergologiju Instituta za alergologiju i kliničku imunologiju od 1975. do 2001. Šef odseka za alergologiju od 1988, a VD načelnika Instituta od 1994. Obrazovanje: Medicinski Fakultet u Beogradu 1967. Specijalizacija iz Interne medicine 1975. Akademsko zvanje:

Read More

Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

Radno iskustvo: Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri interne medicine od 2008. Izabrana za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2014. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1988. godine Specijalizacija iz interne medicine, 1995. godine.

Read More

Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, alergolog, imunolog

Radno iskustvo: Institut za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije – odeljenje za sistemske vaskulitise i medikamentoznu alergiju od 1989., šef intenzivne jedinice od 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri interne medicine od novembra 2008. Izabrana za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu završila je […]

Read More

Prof. dr Rada Ješić, internista, hepatolog

Radno iskustvo: Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije od 1983., načelnik stacionarnog dela Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1989., redovni profesor na katedri Interne medicine od 2008. godine Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1977. Spacijalizacija iz Interne medicine u Beogradu 1986. Poslediplomske studije iz kardilogije 1979. Doktorat sa temom „Određivanje ehografskih markera […]

Read More

Dr Dejan Kojić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 2002 – 2006 – Vojnomedicinska akademija 2007 – IKVB Dedinje Obrazovanje: 1992 – 1999 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2002 – 2006 – Specijalizacija iz interne medicine – Vojnomedicinska akademija 2013 – Subspecijalizacija iz kardiologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Publikacije: Više koautorskih radova u domacim strucnim casopisima.

Read More

Dr Predrag Radojković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Maj 2011. i dalje – Opšta bolnica Bel Medic, Kardiolog 2010 – 2011 – KBC ‘Beogradski’, Kardiolog na klinici za kardiohirurgiju i poliklinici 1995 – 2010 – Opšta bolnica ‘Stefan Visoki’ Smederevska Palanka, Specijalista interne medicine/Subspecijalista kardiolog na Internom odeljenju i u koronarnoj jedinici, na poslovima prevencije, dijagnostike i lečenja internističkih a prvenstveno […]

Read More

Dr Mirjana Milović, internista

Radno iskustvo: 1991. – 1998. – Rad u Dispanzeru Medicine rada u D.Z.Lazarevac, na poslovima lekara opšte medicine. 1998. – 2000. – Rad u Službi Interne medicine – Savetovalište za dijabetes. (Obavljena edukacija na Klinici za endokrinologiju KC u trajanju od 3 meseca) 1997. – Volontersku specijalizaciju iz interne medicine, koju nastavljam 2000. god kao […]

Read More

Dr Jelena Gegić – Savić, internista

Radno iskustvo: Dom zdravlja “Dr Simo Milošević”, volonterski staž 2004. – 2005. Bolnica za internu medicinu Nova Vita, april – decembar 2006. Obrazovanje: Medicinska škola “Beograd”, pedijatrijska sestra – tehničar Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. Završila specijalizaciju iz interne medicine, 2013. Dodatne edukacije: Položen seminar iz kardiopulmonalne cerebralne reanimacije (Gradski zavod za hitnu

Read More

Dr Branko Biberdžić, internista

Radno iskustvo 2008. – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Beograd Radno mesto: specijalista interne medicine ambulantni rad i ehokardiografski pregledi 1996. – 2008. – Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković”- Palilula, Beograd Radno mesto: spec. interne medicine ambulantni rad, ehokardiografski pregledi, 24h EKG Holter 1992. – 1996. – Institut za medicinu rada […]

Read More

Dr Nina Vjazovetskaja, internista

Radno iskustvo: Hitna medicinska pomoć (Moskva, Rusija), 2003. Državna klinička bolnica Botkina, interno odeljenje (Moskva, Rusija) 2005. – 2007. Privatni Dom zdravlja, interna medicina (Krasnojarsk, Rusija) 2007. Dom zdravlja „Dr. Simo Miloševića“ i Urgentni centar KCS, pripravnički staž 2011.-2012. Obrazovanje: Medicinski fakultet – Moskovski Medicinsko-stomatološki univerzitet, Rusija, 2003. – doktor medicine, s najboljem prosekom (diploma […]

Read More

Dr Aleksandra Petrović, internista

Radno iskustvo: Zdravstveni centar Gornji Milanovac od 1997.- 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine Specijalizacija iz interne medicine 2006. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Dodatne edukacije: Edukacija o diabetes mellitusu u Beogradu 2003. i 2004. Posebna interesovanja: Sve internističke grane, kardiologija, endokrinologija

Read More

Mr sc. Dr Olgica Mladenović, internista

Završena Medicinska škola u Beogradu, smer Fizioterapeutski tehničar i Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.60; Magistrirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu na smeru Medicinska genetika.

Read More

Dr Biljana B. Aksentijević, internista

Maturirala u Gimnaziji u Kraljevu, diplomirala na Medicinskom fakultetu u Begradu sa prosečnom ocenom 7.71; Položila Specijalistički ispit iz interne medicine po programu Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

Read More

Dr Biljana Putinčanin-Slović, internista

Završena Prva zemunska gimnazija i Medicinski fakultet u Beogradu. Položen specijalistički ispit iz interne medicine /Klinički centar Srbije/. Sudski veštak iz interne medicine.

Read More