MojLekarGrupa - Lekari

Kardiologija

Mr sc. dr Đinan Al-Tawil, internista, kardiolog-venolog

Školovanje: 1984-88 Srednja Medicinska škola, Banjaluka 1988-91 Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, BiH 1991 Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, BiH 1992-94 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 1995-2001 Liječnički staž na internom odjelu, volonterski rad tokom godinu dana, a potom specijalizacija iz interne medicine 12.07.2000. Položen specijalistički ispit iz interne medicine 1995-1997 Post-diplomski studij, Javno […]

Read More

Dr Slađana Backović, internista, kardiolog

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu: Dr Backović Zaposlena u KBC Dr Dragiša Mišović. Čeka se biografija.

Read More

Dr Milić Marković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojna bolnica u Skoplju, garnizonska ambulanta od 1979. Garnizonska ambulanta u Vranju do 1986. Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990, načelnik odeljenja u Klinici za urgentnu internu medicinu od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Skoplju završio je 1979. Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1990. Profesionalna članstva:

Read More

Ass. Dr Nenad Ratković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska Akademija u Beogradu, Klinika za urgentnu internu medicinu od 1993. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1986. godine Specijalizacija iz interne medicine 1997.godine na Vojnomedicinskoj akademiji Subspecijalizacija iz kardiologije 2001. na Vojnomedicinskoj akademiji Magisterijum iz oblasti kardiologije sa temom ,,Pojačan inflamatorni odgovor kod pacijenata sa prvim AIM i nesignifikantnom stenozom infarktne arterije” […]

Read More

Mr. sci. Vojkan Čvorović, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Kliničko-bolnički Centar Dr Dragiša Mišović, 1991-1999. Klinično-bolnički Centar Zemun, od 1999.- Šef Odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku Kardiološkog odeljenja Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. Specijalizacija iz interne medicine, 1998. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu, 2005. Publikacije: Sedam (7) koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.

Read More

Prof. dr Branislav Milovanović, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa, od 2004. Docent na predmetu Interna medicina – kardiologija, u nastavnoj bazi KBC Bežanijska kosa Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2006. Klinički lekar na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Dedinje, 1989. Klinički lekar i kasnije specijalista interne medicine na Kardiološkom odeljenju KBC Zemun, od 1989. […]

Read More

Prof. dr Siniša Dimković, internista, kardiolog

Radno iskustvo: 1988-1997 Šef kardiološkog odseka gerijatrijskog odeljenja Klinike za internu medicinu KBC Dr Dragiša Mišović 1997-2004 Načelnik Odeljenja za kardiologiju u KBC Dr Dragiša Mišović 2004-2012 Načelnik Centra za kardiovaskularne bolesti Klinike za interne bolesti KBC Zvezdara Od 2013. direktor Klinike za interne bolesti KBC Bežanijska kosa. Sada ja Savetnik direktora KBC Bežanijska kosa. […]

Read More

Prof. dr Branko Gligić, internista, kardiolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija, načelnik Klinike za urgentnu internu medicinu i načelnik grupe klinika interne medicine od 2005. Bel Medic od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz interne medicine Subspecijalizacija iz kardiologije Publikacije i istraživački projekti:

Read More

Prim. Mr sc. Dr Snežana Pavlović, kardiolog

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magisterijum iz oblasti kardiologije kod dijabetičara.

Read More

Dr Rodoljub Ristić, internista, kardiolog

Rodjen je 1946. god. Diplomirao je 1971. god. u Novom sadu. Nakon odsluženog vojnog roka u sanitetsko - oficirskoj školi u Beogradu, odlazi u Beč, gde svoje profesionalno interesovanje usmerava na oblast kliničke farmakologije.

Read More

Dr Raša Romanović, kardiolog

Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine Specijalizacija iz interne medicine 1999. godine u Beogradu Subspecijalizacija iz kardiologije 2003. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu Magisterijum iz oblasti kardiologije 2001. godine Doktor medicinskih nauka u oblasti interventne kardiologije, 2010.

Read More

Dr Predrag Đuran, kardiolog

Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1994. godine. Od septembra 1995. do juna 1996. godine radio kao lekar volonter na Institutu za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit polozio 2000. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. U profesionalnu vojnu službu primljen 09.03.2001. godine u činu sanitetskog kapetana na dužnost lekara specijaliste u Odeljenju za […]

Read More

Doc. dr sc. Dragana Bojić, kardiolog

Rodjena je u Beogradu gde je 1987. godine završila Medicinski fakultet na kome je magistrirala 1991. i doktorirala 1994. godine. Stručno se usavršavala na čuvenim klinikama u svetu u Hjustonu, Klivlendu, Londonu, Milanu i Napulju. Radila je na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, potom u Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra.Od […]

Read More

Dr Dejan Vukajlović

Rodjen 1968. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine (prosečna ocena 9.6). Specijalizirao Internu medicinu od 1994. – 1998. godine u KBC Bežanijska kosa, UKC Srbije i IKVB Dedinje, specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom.

Read More