MojLekarGrupa - Lekari

Mikrobiologija

Dr Biljana Vukmir

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Biohemijska laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Suzana Laban Nestorović, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Gordana Lazarević, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Špiro Radulović

Redovni profesor mikrobiologije sa parazitologijom; Član borda Udruženja balkanskih mikrobiologa; Član brojnih naučnih odbora

Read More