MojLekarGrupa - Lekari

Neurohirurgija

Dr Milan Mrdak, neurohirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba neuro i vaskularne hirurgije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Miljan Mihajlović, neurohirurg

Biografija: Miljan Hranislava Mihajlović, Prim. dr sci. med. Specijalista neurohirurgije, Dr Miljan Mihajlović rođen je 27.10.1967 g. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Leposaviću sa odličnim uspehom za koji je nagrađen Vukovim diplomama. Na Medicinskom fakultetu u Prištini diplomirao je juna 1993.g. Magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio je 27.11. 2002.g. […]

Read More

Prim. dr Milorad Branković, neurohirurg

Radno iskustvo: 1977. Obavljen lekarski staž i položen stručni ispit 1978. – 1981. Volontersko specijaliziranje iz neurohirurgije kao i rad na mestu profesora srednje škole (VII gimnazija, Upravna škola) 1981. – 2011. Stalni radni odnos u KBC Zemun, Neurohirurška služba (Šef odelenja opšte neurohirurgije od 1994. god.) Višegodišnji stručni saradnih zdravstvenih centara u Valjevu, Loznici […]

Read More

Prof. dr Branislav Antić, neurohirurg

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1983. godine, načelnik I odeljenja Klinike za neurohirgiju Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. Specijalizacija iz neurohirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji 1988. Doktorat iz neurohirurgije na temu » Indikacija za lečenje trigeminalne neuralgije mikrovaskularnom dekompresijom« 1994 Stručno usavršavanje u inostranstvu i studijski boravci:

Read More

Prof. dr Mirjana Nagulić, neurohirurg

Radno iskustvo: Šef Odseka za dečiju neurohirurgiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije od 1992, od 2011. načelnik novooformljenog Odeljenja za dečiju neurohirurgiju. Nastavnik u zvanju docenta za predmet Restorativna neurologija i u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, 1993-98., i na Medicinskom fakultetu za dodiplomsku nastavu do školske 2000/2001. god. Od 2000. u […]

Read More