MojLekarGrupa - Lekari

Neurologija

Doc. dr Nataša Cerovac, neurolog

Radno iskustvo: 1992. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, mesto Šefa odseka za neonatalne neurološke poremećaje Medicinski fakultet u Beogradu, docent, predmet neurologija. 1999. Izabrana u zvanje asistenta iz uže naučne oblasti Neurologija Medicinskog fakulteta, a reizabrana jula 2003. godine i oktobra 2007. godine. Od 2002. Radi kao konsultant neurolog na Odeljenju […]

Read More

Prof. Dr sci. Zvonimir Lević

Prof.dr Zvonimir Lević je rođen u Vrnjačkoj Banji, 4. avgusta 1936. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1961. godine; specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1967, a redovni profesor neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu postao je 1987. godine.

Read More