MojLekarGrupa - Lekari

Neuropsihijatrija

Ass. dr Maja Lačković, psihijatar

Radno iskustvo: 2001. – opšti lekarski staž završila u Kliničkom centru Srbije kao plaćeni stažer Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2001. – položila stručni ispit za doktora medicine 2000. – zaposlila se na Institutu za psihijatriju KC Srbije, Centar za hospitalno lečenje mentalnih poremećaja ″Vladimir Vujić″ 2006. – položila specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim […]

Read More

Dr Jelena Krstić, psihijatar

Radno iskustvo: Od 2003. – Bolnica za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović”, Dedinje Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god. Student doktorskih studija iz oblasti neuronauke, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet Institut za mentalno zdravlje u Beogradu 1999. – 2001. Edukativni seminar iz “Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih’’ […]

Read More

Prim. dr sci. med. Žana Stanković, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Trenutna pozicija, načelnik Polikliničko-dijagnostičkog odeljenja, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Beograd 1990. – 2001. – Kliničko odeljenje za afektivne poremećaje, Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, Beograd 1988. – 1990. – Kliničko odeljenje, Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd, Drajzerova 44 1982. – 1988. – Zdravstveni centar Smederevo-opšta praksa, specijalizacija 1981. – 1982. […]

Read More

Dr Aleksandar Plašić, psihijatar

Radno iskustvo: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Dispanzer za zavisnike od droga, od 1998. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.godine Specijalizacija iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2005. godine. Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, smer neuronauke Publikacije: Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima

Read More

Prim. dr Nedeljko Bjelica, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Zaposlen na VMA kao odeljenski psihijatar na Klinici za psihijatriju od 1991. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. Specijalzacija iz neuropsihijatrije na VMA u Beogradu 1990. Stručno usavršavanje i edukacija: Kratka dinamski orjentisana psihoterapija u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1992.- 1994. Grupna analiza snova 1993.-1995. Kurs dobre kliničke prakse 1996.

Read More

Prof. dr Vladimir Diligenski, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišović od 1978. Internacionalni fakultet u Subotici, vanredni profesor na katedri za psihologiju, na predmetinma Opšta i specijalna psihipatologija i Psihofarmakologija od 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976. Specijalizacija iz psihijatrije u Kliničkom centru Srbije 1982. Subspecijalizacija iz Konsultativne psihijatrije na Harvard Univerzitetu, Boston, USA 1989. […]

Read More

Dr Nataša Milinković, psihijatar

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija.

Read More

Dr Biljana Kohen, neuropsihijatar

Radno iskustvo: Predsednik Udruzenja “Epilepsija grupa – Doktori za podrsku, Srbija”, od 2011. Privatna neuropsihijatrijska ordinacija za decu i omladinu “DR KOHEN”, od 1994. Godine Konsultant u Bolnici Bel Medic, od 2009. Konsultant u Privatnom Beogradskom Klinickom Bolnickom centru, od 2010 – 2012. godine. Klinika za neurologiju I psihijatriju za decu I omladinu 1988-1994 Bolnica […]

Read More

Dr sc. Zoran Rakić, psihijatar, seksolog

Klinički rad u KBC Dragiša Mišović od 1972. do 2005. godine. Načelnik Odelenja za psihoterapiju KBC "Dragiša Mišović" od 1985.g. do.1998. godine. Prvi doktorat u Srbiji iz oblasti seksulanih disfunkcija (1985.g.) Član Beogradskog tima za poremećej rodnog identiteta i promenu pola od 1989.g.

Read More

Prim. mr sc. dr Dragomir Popović, neuropsihijatar

1973. završio Medicinski fakultet u Novom Sadu 1979/81. završio postdiplomske studije u Zagrebu tema “Socijalna psihijatrija, alkoholizam i druge ovisnosti” 1981. završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Beogradu 1984. odbranio magistarski rad na temu promene nastale u porodičnim ulogama tokom bolesti alkoholizma 1984. stekao zvanje primarijusa 1981/82. načelnik odelenja za alkoholizam u neuropsihijatrijskoj bolnici Vršac uveo […]

Read More

Prof. dr sc. Branko Petrović, neuropsihijatar

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije zavrsio je 1980. godine na Neuropsihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Read More