MojLekarGrupa - Lekari

Opšta hirurgija

Dr Srđan Radibratović, opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović, KBC Dr Dragiša Mišović, specijalista opšte hirurgije. Od juna meseca 2008. godine član UO Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS.

Read More

Dr Nebojša Miletić, opšti hirurg

Rođen 25.04.1960 godine. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 1985. Posao na odeljenju opšte medicine, terenska služba D.Z. Voždovac. Posao na odeljenju hirurgije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, 1989. Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet Beograd, 1992. Poslediplomske studije iz oblasti neuronauka, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Magistar medicinskih nauka iz oblasti […]

Read More

Dr Danijel Gogić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Pripravnički staž odradio u Kliničkom Centru Srbije i položio državni ispit. Klinicki Centar Crne Gore u Podgorici, klinički lekar na Klinici za hirurgiju Aktivno učestvovao u radu iz oblasti abdominalne, vaskularne, plastične i endokrine hirurgije. 2006. – specijalizacija iz opšte hirurgije, Vojnomedicinska Akademija u Beogradu Specijalna hirurška bolnica “UNA”, Beograd, opšti hirurg. Institut […]

Read More

Ass. mr sci. Zvezdan Stefanović, opšti hirurg

Radno iskustvo: Od 1995. zaposlen u Hirurškoj klinici KBC Zvezdara u Beogradu Obrazovanje: Studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao sam školske 1987. godine i diplomirao 1992. godine sa prosečnom ocenom 8,76. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom 1998. godine. Poslediplomske studije upisao sam 1993. godine […]

Read More

Mr sci. med. Rastko Živić, opšti hirurg

Radno iskustvo: od 2006. Opšta hirurgija, KBC Dr Dragisa Mišović, Dedinje 2004 – 2005. Onkološka hirurgija, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 2003 – 2004. Onkološka hirurgija, Hammelburg, Nemačka 1999 – 2003. Centar za endokrinu hirurgiju, KCS 1998 – 1999. Opšti lekarski staž, KBC „Dr Dragisa Mišović“, Dedinje Obrazovanje: 1998 – 2009. Poslediplomske studije iz […]

Read More

Dr Miloš Popović, opšti hirurg

Radno iskustvo: III odeljenje za hirurgiju debelog creva, Prva Hirurška Klinika,Klinički Centar Srbije Obrazovanje: 1991. Medicinski fakultet u Beogradu 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije Magisterium: „Prognostički Značaj Nuklearne Magnetne Rezonance za Ishod Lečenja Karcinoma Rektuma“.

Read More

Ass. dr Vladimir Dugalić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Jun 1992. do danas: Hirurg na Institutu za Bolesti Digestivnog Sistema, Beograd, Klinički Centar Srbije, Koste Todorovića 6 Obrazovanje: 1987 – 1992. Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu. Stipendista mladih talenata Srpske Akademije Nauka i Umetnosti

Read More

Dr Slavenko Ostojić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Prva hirurška klinika KCS, Odeljenje hepato-bilijarne i pankreasne hirurgije od 1999. godine Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. godine Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1999. godine Magistarska teza pod nazivom “Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla”, 2009. godine Priprema doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura […]

Read More

Dr Olivera Prnjak Knežević, opšti hirurg

Radno iskustvo: Okt 2006 – Okt 2007: Dvosemestralna nastava, I i II Hirurška klinika, Klinički centar Srbije Jan 2003 – Okt 2005: Vojno Medicinska Akademija, Opšta hirurgija Jan 2001 – Jan 2003: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Vaskularna hirurgija Apr 2000 – Jan 2001: Opšti staž, Dom zdravlja Voždovac Obrazovanje: Jul 2008: Položen specijalistički ispit […]

Read More

Prim. dr Goran Ivić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Radi kao hirurg u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica od 1990. Od 2002 – 2010 načelnik hirurške službe, od 2005 – 2010 direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica, od 2010 – 2012 upravnik klinike za abdominalnu , endokrinu I transplantacionu hirurgiju KCV Novi Sad. Sada hirurg u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta […]

Read More

Dr Dejan Jovanović, opšti hirurg, proktolog

Radno iskustvo: Pripravnički staž u KBC Dr Dragiša Mišović 1996.-1997. Klinički centar Srbije, Prva hirurška klinika Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. Specijalizacija iz hirurgije 2003. Magisterijum iz oblasti bolesti jetre i žučnih puteva na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2003. Publikacije:

Read More

Dr Zoran Ražnatović, opšti hirurg

Radno iskustvo: Prva Hirurška Klinika, od 1990.g, zamenik načelnika I odeljenja Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1989. Specijalizacija iz opšte hirurgije, 1995. Doktorska disertacija u pripremi. Stručna usavršavanja u inostranstvu: Hammersmith HPB, curs prof. Nagy Habib London, 1995. Fellow Prof. N. J. Lygidakis , Dept. of Surgical Oncology Paleo Faliro Athens, Greece 1998. Fellow Institut […]

Read More

Prof. dr Aleksandar Diklić, opšti hirurg

Radno iskustvo: 2006. Vanredni profesor za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2007. Načelnik odeljenja u Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS 2003. – 2007. Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege Centra za endokrinu hirurgiju, Instituta endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS 1993. – 2003. Načelnik odeljenja […]

Read More

Prof. dr sci. Đorđe Bajec, opšti hirurg

Radno iskustvo: 1982 – opšti lekarski staž u KBC “Dr Dragiša Mišović” 1984 – položio državni ispit 1986 – stalno zaposlen u Institutu za bolesti digestivnog sistema KCS 1987 – zaposlen u Centru za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra 2006 – zaposlen u KBC ” Dr Dragiša Mišović” 2008 – zaposlen u KCS Obrazovanje: 1977 – […]

Read More

Dr Jugoslav Ajtić, opšti hirurg

Radno iskustvo: Do 1984 – Zaposlen u KBC Bežanijska Kosa Od 1984. – Radi kao hirurg na Prvoj hirurškoj klinici KCS Obrazovanje: 1975. – diplomirao na Uneverzitetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu u Beogradu 1977.-1983. – specijalizacija iz opštehirurgije stečena u SR Nemačkoj Od osnivanja do 2006. – na Hirurškom odeljenju Urgentnog centra – dugogodišnji šef […]

Read More

Dr Radoš Đinović, opšti i rekonstruktivni hirurg

Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999. Specijalizacija iz opšte i rekonstruktivne hirurgije, 2005. Američka Nostrifikacija (ECFMG), 2003. Radno mesto: Fondacija Sava Perović, Predsednik Nagrade i priznanja: Član Internacionalnog komiteta časopisa “ARCHIVOS ESPAÆOLES DE UROLOGIA” Instruktor Kompleksne rekonstruktivne genito-uretralne hirurgije …

Read More

Mr sci. med. dr Spasoje Radulović, dečiji hirurg

Mr sci. med. Spasoje Radulović, specijalista dečje hirurgije, Služba abdominalne i laparoskopske hirurgije Kontakt: Medicinski Sistem Beograd - MSB Opšta bolnica www.msbeograd.com medicinskisistem@gmail.com Lični podaci: Rođen 16.5.1963. u Prištini, Republika Srbija Obrazovanje: 2006 Magistarski rad: "Enterostomija i njen značaj u rešavanju kongenitalnih anomalija, bolesti i povreda intestinalnih organa u dece"

Read More

Akademik prof dr Sava Perović, urolog

Specijalista urologije i hirurgije. Polje rada: genitourinarna rekonstruktivna hirurgija i urologija. Jedan od vodecih urologa sveta. Objavio veliki broj radova sa originalnim operativnim tehnikama u vodecim svetskim casopisima i knjigama. Viziting profesor na brojnim univerzitetima u Evropi i Americi, sa velikim brojem uzivo izvedenih demonstracionih operacija širom sveta. Dobitnik pet prvih nagrada za prikazane operativne tehnike na vodecim medunarodnim kongresima. Recenzent mnogih vodecih stranih casopisa izmedu ostalih i casopisa "UROLOGY" (Americko Udruzenje Urologa) i "EUROPEAN UROLOGY" (Evropsko Udruzenje za Urologiju).

Read More

General prof. dr sc. Miodrag Jevtić, hirurg

Rodjen 10.09 1956. god. u Smederevu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet je završio u Skoplju 1981. god. a specijalizaciju iz opšte hirurgije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu l992 god. Za asistenta iz predmeta hirurgija u VMA izabran je 1994 god. Doktorski rad pod nazivom Vrednost novih metoda procene tešžine ratnih povreda […]

Read More

Dr Aleksandar Đoković

Rodjen 1970. godine u Prijepolju. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1995. godine; Specijalizirao je opštu hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine, a magistrirao, takodje na Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta 2006. godine.

Read More