MojLekarGrupa - Lekari

ORL hirurgija

Mr sci. dr Jelena Perović Jovanović, orl. hirurg

Radno iskustvo: KBC Zemun i Republički zavod za tržište rada u Beogradu, projekat pomoći mladim talentima Služba za otorinolaringologiju DZ „Stari Grad“ od septembra 2004. do aprila 2005. Dom zdravlja Dr Ristić, lekar specijalista otorinolaringolog od oktobra 2005. Beogradski KBC od februara do juna 2011. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998. Stipendista Medicinskog fakulteta […]

Read More

Prim. mr sci. med. dr Vladan Šubarević, orl. hirurg

Radno iskustvo: Od 1989. godine zaposlen na ORL odelenju instituta za majku i dete “Dr Vukan Cupic” (vise od 15000 operacija) Završio kurs laserske hirurgije u Berlinu 2001. Od 2002. načelnik Službe za ORL Instituta za majku I dete Srbije Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981-1987. Specijalizacija ORL-a, ORL klinika UKC Beograd i ORL […]

Read More

Ass. dr Ljiljana Čvorović, otohirurg

Radno iskustvo: Kliničko- bolnički Centar “Zemun” od 2000, Šef Odeljenja otorinolaringologije. Klinički asistent na katedri otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2011. Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije od 2014. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2003. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet […]

Read More

Prof. dr Milan Jovanović, orl hirurg

Radno iskustvo: Medicinski fakultet, nastavna baza KBC Zemun u službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom od 1989. Načelnik Klinike za Hirurgiju KBC Zemun i Šef odeljenja operacionog bloka službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom patologijom KBC Zemun, od 2009. Obrazovanje: Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, […]

Read More

Prof. dr Rade Kosanović, orl hirurg

Za asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu je izabran 1992.godine. Od 1994.godine je u zvanju asistenta. Reizabran je u zvanje asistenta 1998. godine. U zvanje docenta je izabran 2000. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 2005.godine. Načelnik ORL klinike Gradske bolnice u Beogradu. Sistematizacija podataka Colić. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Read More

Dr Branimir Žutić

Završio je Osnovnu školu Vuk Karadžić kao vukovac, a zatim IX beogradsku gimnaziju kao odličan učenik; Godine 1968. upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji završava sa visokim prosekom (8.6), i u najkraćem roku završava studije (diplomirao je januara 1974);

Read More