MojLekarGrupa - Lekari

Ostala hirurgija

Dr Aleksandar Ristanović, grudni hirurg

Radno iskustvo: 1993 – 1994 – Opšti lekarski staž OB Užice, 1995 – 2000 – Specijalizacija iz grudne hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd, 2000 – 2005 – Načelnik Kabineta za grudnu i kardio hirurgiju VMA 2005 – 2010 – Načelnik II odeljenja Klinike za grudnu hiruriju VMA 2010 – 2012 – Lekar na Klinici za grudnu […]

Read More

Mr sci. med. dr Petar Vukićević, kardiohirurg

Radno iskustvo: 1997 – Volonter, kao student V godine medicine – Klinika za kardiohirurgiju – Institut za kardiovaskularne bolesti „ Dedinje ” 2000 – 2001 – Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd ( Doc. Dr. Mila Stajević ) 2001 – 2010 – Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, […]

Read More

Prof. dr Vojkan Stanić, grudni hirurg

Obrazovanje: 1987 – Položio specijalistički ispit iz grudne i kardiovaskularne hirurgije 1995.godine – Odbranio doktorsku disertaciju u Vojnomedicinskoj akademiji 1976 – Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu Stručna usavršavanja: 1990 – Tromesečno usavršavanje u bolnici Royal Brompton Hospital u Londonu, Velika Britanija (prof. dr Piter Golstrow) 1988 – Jednomesečno usavršavanje u Kliničkom centru u Ljubljani […]

Read More

Prof. dr Dragan Subotić, grudni hirurg

Radno iskustvo: Klinika za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 1985., direktor Klinike za grudnu hirurgiju KCS, načelnik I hirurškog odeljenja na Klinici za grudnu hirurgiju Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri hirurgije Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1982. Specijalizacija iz grudne hirurgije 1989. u Kliničkom centru Srbije Magisterijum iz oblasti […]

Read More