MojLekarGrupa - Lekari

Ostale grane

Dr Tatjana Zečević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Đorđe Topličić

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Vladimir Stranjanac

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Miona Stojanović Milosavljević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Borko Stojanović

Biografija: 2013. – Specijalizacija iz Dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013. – Doktoske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Rekonstruktivna hirurgija 2001. – 2008. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (prosečna ocena 8.51) 1997. – 2001. Šabačka gimnazija Oblast interesovanja: dečja hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): – Srpsko lekarsko društvo – EUPSA […]

Read More

Dr Petar Salević

Biografija: Rođen 30.05.1987. godine u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 2006., a završio juna2012. godine sa prosečnom ocenom 9,37. Godine 2012. Upisao doktorske studije iz oblasti Molekularne medicine.U periodu od decembra 2012. do marta 2014. radio na naučnom projekatu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj: Uloga […]

Read More

Dr Vladimir Radlović

Biografija: Rođen 09.05.1978. u Beogradu. Od avgusta 2007. u radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Od aprila 2010. na specijalizaciji iz dečje hirurgije. Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): Srpsko lekarsko društvo Objavljeni radovi (publikacije): Leković Z, Radlović N, Brdar R, Vuletić B, Janić N, Ristić D, Stojsić Z, Radlović V, Simić D, Nikolić D. Clinical […]

Read More

Dr Selena Purić Racić

Biografija: Mart, 2007 – Završen Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Oktobar, 2009 – Jun, 2010 – Diplomske akademske studije – master, Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Novembar, 2010 – Služba za hemodijalizu i transplantaciju, Univerzitetska dečja klinika. Septembar, 2012 – Služba anestezije i reanimacije, Univerzitetska dečja klinika. Novembar, 2012 – […]

Read More

Dr Đorđe Nedeljković

Biografija: Rođen u Beogradu 1.5.1980. godine. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu januara 2006 godine. Od 2009. godine radi kao lekar Univerzitetske dečje klinike u službi dečje hirurgije. Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Saša Milivojević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr med. Jadranka Mitrović, klinički biohemičar

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Šef biohemijske laboratorije Stručna usavršavanja: Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo – sekcija za kliničku biohemiju 2. Komora biohemičara Srbije Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja:

Read More

Dr Irena Micković, socijalna medicina

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Titšova Služba socijalne medicine Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Goran Milošević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Lekar na specijalizaciji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Ana Mandraš

Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Ivana Gojković, lekar na specijalizaciji

Obrazovanje: – April 2009. – Započeta specijalizacija iz pedijatrije; – Septembar 2005. – Položen stručni ispit za doktora medicine; – Septembar 2004. – Upisane poslediplomske studije na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad na temu: “Značaj anti-endomizijalnih i anti- tranglutaminaznih autoantitela u dijagnostici glutenske enteropatije kod dece”; – Jun 2004. – Diploma Medicinskog Fakulteta […]

Read More

Dr Živko Budišin, transfuziolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. g. Specijalista transfuziologije od 1990.g. Radio u Institutu za transfuziju krvi Srbije od 1982. g. kao: organizator okupljanja davalaca krvi (4 god.), lekar na odljenju za prikupljanje krvi (3 god), transfuziolog u odseku za kliničku transfuziologiju i pretransfuziona ispitivanja (5 god.), rukovodilac proizvodnje test reagenasa za transfuziološke […]

Read More

Dr Svetlana Buljugić, klinički lekar

Radno iskustvo: Lekar UDK Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija Sistematizacija podataka UDK Tiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Read More

Dr Maja Bijelić

Lekar na specijalizaciji, UDK Tiršova Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čekamo biografiju

Read More

Doc. dr Ljiljana Jemuović, infektolog

Radno iskustvo: 2001. – 2014. – Roche d.o.o., Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd 1987. – 2001. – Institut za infektivne i tropske bolesti, KC Srbije, Bulevar JNA 16, Beograd 1988. – 1995. – Lekar specijalista za infektivne bolesti odeljenja Hepatitis II Specijalna edukacija: 1983. – 1988. – Lekar na specijalizaciji iz Infektivnih bolesti, KBC Novi […]

Read More

Prof. dr sci. Svetlana Nikolić, infektolog

Radno iskustvo: Klinika za infektivne bolesti Klinički centar Srbije Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2002. godine Pored redovne nastave studentima medicine, učestvuje i u poslediplomskoj nastavi lekarima iz infektivnih bolesti, neuroradiologije, opšte medicine, pneumoftiziologije Obrazovanje: 1972. – Medicinski fakultet u Beogradu 1980. – Specijalizacija iz infektivnih bolesti 1987. – […]

Read More

Prof. dr Darko Nožić, infektolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija,načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti od 2007. Redovni je profesor za predmet Infektivne bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji, a predavač istog predmeta u Visokoj školi zdravstvene struke u Zemunu i Stomatološkom fakultetu u Pančevu Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981.godine Specijalizacija iz infektivnih bolesti na Vojnomedicinskoj akademiji 1987. godine Doktorat […]

Read More

Dr Lana Restović Matić, lekar opšte medicine

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija

Read More

Dr Marina Lovren Stevanović, lekar opšte medicine

Proteinska dijeta predstavlja nefarmakološki naþin leþenja gojaznosti. Indikacija za njenu primenu su gojazne osobe sa BMI> 30 i BMI 25–30 kg/m2 sa pridruženim oboljenjima (arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, diabetes mellitus tip 2). Pokazati razliku u brzini gubljenja kilograma, regulisanju krvnog pritiska, lipidnog statusa i glikemije kod gojaznih osoba pri primeni proteinske dijete po strogo definisanom protokolu […]

Read More

Dr Irena Petrović, lekar opšte medicine

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija

Read More

Dr Lorena Ilić, lekar opšte medicine

Dr Ilić koja se bavi lečenjem gojaznosti kaže da proteinske dijete mogu da budu izuzetno opasne ako se drže na svoju ruku. Tvrdi da je neophodan individualan pristup i precizan uvid u zdravlje. Iz tog razloga u ovoj ordinaciji koriste gotove proteinske preparate visoke biološke vrednosti. Prednost ovih preparata je samo u tome što mogu […]

Read More

Dr Monika Bojić, lekar opšte medicine

Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu. Čeka se biografija.

Read More

Dr Svetlana Pejić Gerić, specijalista opšte medicine

Od kada je počela sa posebnim režimom ishrane i izgubila višak kilograma voditeljka emisije Žene, Nataša Ristić, vidno je promenila svoj fizički izgled jer nije želela da njen sin pati zbog njene gojaznosti. Od marta sam na posebnom režimu u ordinaciji Protekal, što podrazumeva posebnu proteinsku dijetu i stalni nadzor lekara. Po svemu sudeći, bilo […]

Read More

Prim. dr Jelena Gligorijević, spec. higijene

Radno iskustvo: Lekarski staž u Kliničkom centru Srbije 1995. Lekar na specijalizaciji u Vojno medicinskoj akademiji 1996. – 2000. U Kliničkom centru Srbije od 2001. Konsultant za dijetoterapiju na svim klinikama i centrima KCS. Načelnik odeljenja za higijenu ishrane do 2011. Osnivač i šef Ambulante za dijetetiku od 2008. Član Centra za lečenje gojaznosti KCS, […]

Read More

Prof. dr Jagoda Jorga, higijena ishrane

Radno iskustvo: Graduated from the Faculty of Medicine at Belgrade University, Belgrade in 1978. She progressed through specialization in Hygiene and sub-specialization in Nutrition and Dietetics, before gaining an M Sc in 1989. on the topic “Model of a preventive programmed physical activity in middle aged men” and a PhD in 1993 on the topic […]

Read More

Dr Aleksandra Bajić, lekar opšte medicine

Radno iskustvo: Lekar ženske omladinske fudbalske reprezentacije Srbije, 2010-2011. U Bel Medic-u od 2011. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008. Specijalističke akademske studije iz ishrane, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011. Naučni radovi: Uzročno-posledična veza između indeksa telesne mase (BMI>30) i nastanka fraktura

Read More

Dr Lidija Isović, lekar opšte medicine

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija (VMA), volonterski staž, februar – maj 2010. VMC Novi Beograd, volonterski staž, maj – avgust 2010. U Bel Medicu od decembra 2010. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010. Strani jezici: Engleski jezik

Read More

Dr Ivana Petrović, lekar opšte medicine

Radno iskustvo: “Estetic line” estetska medicina i nega 1992. – 1997. Bel Medic od 1997, zamenik direktora od 2003. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1992. Lekarski staž 1993. Aktivnosti: “Škola astme za decu i roditelje”, 1998. Jedan od autora procedura i uputstava Bel Medic-a

Read More

Dr Svetlana Marković – Klipa, urgentna medicina

Radno iskustvo: Dom zdravlja Voždovac, 1985 – 1986. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, 1986. do danas – obavljala poslove lekara u ekipi za pružanje hitne medicinske pomoći na terenu – obavljala poslove lekara u call centru na trijaži i prijemu lekarskih poziva – trenutno obavlja poslove lekara u ambulanti Rukovodeće funkcije: – Deset godina […]

Read More

Dr Dejan Stevanović, dečiji psihijatar

Radno iskustvo: 2013 – Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, Srbija 2008-2013 – Opšta bolnica Sombor; specijalizant, dečiji psihijatar 2006-2008 – Dom Zdravlja Odzaci; doktor opšte prakse 2004-2005 – Institut za Majku i Dete Srbije; volonter Edukacija: 2014 – Doktor medicinskih nauka, oblast dečija psihijatrija, Medicinski fakultet, Univ. Beograd 2013 – […]

Read More

Prim. dr sc. Dušanka Mandić

Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1963./64. godine, a diplomirala oktobra 1969. godine. Nakon obaveznog lekarskog staža radi od 1970. do 1978. god. u Bosanskoj Gradišci gde osniva službu medicine rada. Od 1978. do 1988. god. radi u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu ''Dr Dragomir Karajović'' KCS, Beograd, zatim od 1988. do 1999. god. u Saveznom zavodu za zaštitu i unapređenje zdravlja, Beograd gde je bila "FOCAL POINT" za medicinu rada Jugoslavije sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.

Read More

Prof. Dr sc. Slobodan J. Kovačević, spec. sudske medicine

Rođen u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. Upisao Medicinski fakultet u Beogradu 1961/62. a završio 1969.godine. Po obavljenom lekarskom stažu i položenom strucnom ispitu za zvanje lekara, regulisanoj vojnoj obavezi, izabran 1970.godine u zvanje strucnog saradnika za predmet sudska medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Read More

Prof. Dr sc. Slobodan Savić, spec. sudske medicine

Rođen 23. jula 1957. godine u Zagrebu. Od 1983. godine radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U novembru 1985. godine odbranio je magistarski rad sa naslovom "Smrtne povrede u domaćinstvu". Doktorsku disertaciju sa naslovom "Sudskomedicinske karakteristike samoubistva muškaraca" odbranio 9. juna 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sudska medicina izabran je 4. aprila 2007. godine. Od novembra 2008. godine učestvuje i u izvođenju nastave iz predmeta Pravna medicina na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Read More

Puk. doc. dr sc. Veljko Todorović, toksikolog

Rodjen 1951. godine. Završio Medicinski fakultet u Beogradu 1976. a specijalizaciju iz interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1985. godine. Od aprila 1999.obavljao dužnost načelnika Klinike za urgentnu i kliničku toksikologiju i farmakologiju Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA. Krajem 1988.g. i početkom 1989.g. je proveo dva meseca na stručnom usavršavanju u Vojnomedicinskoj akademiji u Lenjingradu iz problematike vojne toksikologije.

Read More

Puk. prof. dr sc. Živorad Maličević, neurofiziolog

Pukovnik vanredni profesor dr sc. med. Živorad M. Maličević rođen je 1952. godine u Čelincu (BiH). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, gde je 1971. godine upisao Medicinski fakultet i diplomirao 1976 godine sa prosečnom ocenom 8.96.

Read More

Doc. dr sc. Živko Perišić

Rodjen 1956. godine. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1975. godine, a diplomirao 10.09.1980 godine (studirao 4 godine i 11 meseci), sa srednjom ocenom 9,06. U toku studija četiri godine radio kao demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom. Pored toga bio je odgovorni urednik Medicinskog podmlatka, stručnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Read More

Biljana Macanović, biolog

Srednje obrazovanje Medicinska škola Nadežda Petrović–Zemun, stečeno zvanje medicinska sestra-tehničar. Radno iskustvo kao profesor biologije u periodu 2003/2006. Govori engleski jezik.

Read More

Dr Vesna Marinković-Mičić, anesteziolog, akupunkturolog

Rodjena je 1954. godine. Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu završila u 22. godini života i postala najmladji doktor u svojoj generaciji. Zatim je završila specijalizaciju iz anesteziologije i u hirurškim salama provela skoro petnaest godina. Ovde je počeo njen profesionalni život ali i još mnogo više njeni profesionalni i ljudski ideali.

Read More

Dr Bojana R. Lakić

Maturirala u Gimnaziji Sveti Sava u Beogradu, na prirodno- matematičkom smeru i završila Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.37; Upisala specijalističke akademske studije iz oblasti imunologije. Edukovana iz predhospitalnog zbrinjavanja urgentnih stanja.

Read More

Dr Jelena Gegić-Savić

Završena Srednju medicinsku školu u Beogradu, smer pedijatrijski tehničar i Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.66; Završila seminar iz kardiopulmonarne cerebralne reanimacije.

Read More

Prof. dr sc. Branislava Brkić, biohemičar

Naučni savetnik Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesor novog Medicinskog fakulteta – US Medical School u Beogradu. Oblast rada, medicinska biohemija. Bila je direktor Centra laboratorijske dijagnostike KBC “Dr Dragiša Mišović. Osnovala je hematološko-biohemijsku laboratoriju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. U periodu od 1993-2003. godine član je tima za transplataciju organa u kom periodu je izvršena […]

Read More

Dr Miodrag Živković

Primarijus, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog (specijalista Vojnomedicinske akademije, Beograd); Dugogodisnji univerzitetski predavač medicinske i kineziološke fiziologije; Autor više od 80 naučnih i stručnih publikacija.

Read More