MojLekarGrupa - Lekari

Pedijatrija

Ass. dr Vera Zdravković, pedijatar, endokrinolog

Biografija: 2002-2005 Postdiplomske studije, Toronto, Kanada Magistarska teza: Randomizirana placebo kontrolisana klinička studija sa pioglitazonom radi poboljšanja metaboličke kontrole kod adolescenata sa Dijabetes melitusom tip 1 – 2002 ISPAD (International society for pediatric endocrinology) Naučna škola za istraživačke metodologije, Toronto, Kanada – 2002 -2005 Subspecijalizacija – Dečja endokrinologija i metabolizam Hospital for Sick Children, Toronto, […]

Read More

Doc. dr Veselin Vušurović, pedijatar, neonatolog

Biografija: Rođen 13.07.1956. g u Cetinju. Gimnaziju završio u Kotoru. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomiraoe 1981.g. završio specijalizaciju iz pedijatrije 1990. g, Magisterijum iz oblasti pulmologije 1998. g, Užu specijalizaciju iz neonatologije odbranom rada: Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta 2002.g. i Doktorsku disertaciju Značaj ehokardiografskih i oksimetrijskih ispitivanja u dijagnostici i izboru terapije […]

Read More

Dr Goran Vukomanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Prvu godinu Medicinskog fakulteta u Beogradu upisao školske 1985/86. godine, a završio ga, u roku, 28.02.1991. sa srednjom ocenom 9,68. Dobitnik godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva iz fonda Prof. dr S. Kostić. Obavio pripravnički lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu i položio stručni ispit 31.03.1992. god. Specijalistčki ispit iz pedijatrije položio 03.07.1996. sa […]

Read More

Prof. dr Dejan Škorić, pedijatar, hematolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Igor Stefanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Rođen 31.05.1979. god. u Aleksandrovcu Župskom. Osnovnu i srednju školu završio u Alekandrovcu, sa nagradom “Vuk Stefanović Karadžić”. Medicinski fakultet u Beogradu završio 2005. god sa prosečnom ocenom 9.0. Poslediplomske studije iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu započeo 2005. god. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 2005. god. na odeljenju kardiologije. Intenzivno […]

Read More

Prof. dr Silvija Sajić, pedijatar, endokrinolog

Biografija: Rođena 1955. g. upisala Medicinski fakultet 1974. g., završila 1980. g. sa prosečnom ocenom 9,70,. Zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 1981. g. kao klinički lekar,a specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1987. g. sa odličnim uspehom. Od 2001. g. obavlja posao šefa dijabetološkog odseka, a od 2002. g. je šef endokrinološkog odeljenja, […]

Read More

Ass. dr Predrag Rodić, pedijatar, hematolog

Biografija: Rođen 14.3.1976. godine, u Šapcu. 2002. završio Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,37 2003 – 2004. Obavezni lekarski staž na Kliničkom centru Srbije 2006. i dalje: Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici 2008. – 2013. Specijalizacija iz pedijatrije Juna 2010. Odbranjena magistarska teza pod naslovom: “Procena funkcije limfocita i monocita u Gošeovoj bolesti […]

Read More

Dr Nina Ristić, pedijatar

Univerzitetska dečija klinika Tiršova Endoskopiski kabinet, hepatobilijarna oboljenja Oblast delatnosti: Gastroenterohepatologija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Lekarska komora Beograd Naučno-istraživačka delatnost: Epidemiologija – treća godina doktorskih studija Očekuje se dopuna biografije

Read More

Dr Dragana Ristić, pedijatar

Biografija: Rođena sam u Prištini. Osnovnu i srednju školu završila sam u Lipljanu odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završila sam 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,13. Zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini stekla sam 1996. godine odbranivši rad pod naslovom “Etiologija, klinička slika i komplikacije akutne dijareje kod hospitalizovane […]

Read More

Dr Mišela Raus

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Milica Radusinović

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Prof. dr Vojislav Perišić, pedijatar, gastroenterolog

Biografija: 1966-1972. Studije medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1972-1973. Lekarski staž, Sussex County Hospital, Brighton 1974-1980. Specijalizacija iz pedijatrije, Institut za majku i dete 1978-1980. Subspecijalizacija iz pedijatrijske gastroenterohepatologije i digestivne endoskopije, Gumna School of Medicine, Japan 1989. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1993-1994. Consultant paediatric hepatologist, Birmingham Children’s Hospital 2002-2004. Consultant […]

Read More

Doc. dr Vojislav Parezanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Rođen je 1965. god. u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1990. god., sa prosečnom ocenom tokom studija 8,93. Na kardiološkom odeljenju Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu radi od 1991. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je decembra 1995. god. sa “Odlikom i posebnim isticanjem”. Magistarski rad sa temom Prenatalna dijagnostika urođenih oboljenja srca, […]

Read More

Ass. dr Dušan Paripović, pedijatar, nefrolog

Biografija: Osnovne studije: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 1999 Specijalizacija: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 2005 Magisterijum: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 2009 – Uža naučna oblast: Nefrologija

Read More

Doc. dr Dimitrije Nikolić, pedijatar, neurolog

Biografija: 1988-1994 Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirao u februaru 1994. sa prosečnom ocenom 9,84/10,00. 1990-1994 Student demonstrator na Medicinskoj Hemiji i Histologiji sa embriologijom 1994-1995 Stažer Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1994-1996 Nosilac stipendije Republičkog Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Srbije tokom poslediplomskih studija 1995-1999 Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu […]

Read More

Dr Vesna Mitić, pedijatar, neurolog

Biografija: Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, 1987; Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet, Beograd, 1996; Specijalista Kliničke neurofiziologije i epileptologije, Beograd 2011; Akademski specijalista iz Neurologije, Beograd 2011 Druga specijalizacija: Klinička neurofiziologija i epileptologija Oblast delatnosti: Epileptologija Naučno-istraživačka delatnost: Epileptologija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Nacionalna liga za borbu protiv epilepsije

Read More

Dr Katarina Milošević, pedijatar, alergolog

Biografija: Katarina Milošević je rođena 20.4.1970. godine u Paraćinu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Univeziteta u Beogradu 1996. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je 1997. godine, a specijalistički ispit položila je 2001. godine sa odličnom ocenom. Od 2001. godine zaposlena je na odeljenju pulmologije i alergologije Univerzitetske dečije […]

Read More

Dr Gordana Miloševski Lomić, pedijatar, nefrolog

Biografija: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Beograd, 2000. godine, lekarski staž – Kliničko bolnički centar Zvezdara Specijalizacija: Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Mesto i godina završetka: Beograd, 2007. godine Magisterijum: Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Mesto i godina završetka: Beograd, 2010. godine Uža naučna oblast: Nefrologija

Read More

Dr Biljana Međo, pedijatar

Radno iskustvo: Dečija univerzitetska klinika Tiršova, pedijatar Pedijatrijska neonatalna intenzivna nega Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Nevena Maksimović Vunjak, pedijatar

Biografija: Rođena u Zadru, 23.8.1950 godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 1968. a diplomirala 1974 godine. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je 1984 godine, a specijalistički ispit položila je 1988. godine sa ocenom odličan. Kao specijalista pedijatar radi na odeljenju Pedijatrijske intenzivne terapije od osnivanja ovog odeljenja 1991.godine, a od 2002.g obavlja funkciju Šefa odeljenja […]

Read More

Ass. dr Zoran Leković, pedijatar, gastroenterolog

Biografija: Rođen u Bileći. Osnovnu i srednju školu završio u Kruševcu kao dobitnik „Vukove nagrade”. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Specijalizaciju iz Pedijatrije obavio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položio 2000. godine sa odlikom i posebnim isticanjem. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na Medicinskom fakultetu u […]

Read More

Ass. dr Jelena Lazić, pedijatar, hematolog

Biografija: Rođena 3.7.1974. godine u Beogradu, gde je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 2002. godine kao klinički lekar Stručno usavršavanje: 2003-2005 – laboratorijski rad u oblasti molekularne genetike u Institutu za molekularnu genetiku i genetički inžinjering u Beogradu, mentor prof. dr Sonja Pavlović 2005 – “Research […]

Read More

Dr Tamara Krstajić, pedijatar, neonatolog

Biografija: 1990-1998 Medicinski fakultet u Beogradu, lekar opšte medicine 1998-1999 Lekarski staž u Domu zdravlja ¨Zemun¨ 1999- 2003 Specijalizacija iz pedijatrije Univerzitetska dečja klinika Radno iskustvo: 1998-1999 Lekarski staž u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 2002 – 2005 Pedijatar u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine 2005 – present Pedijatar Univerzitetska dečja klinika Beograd odeljenje za […]

Read More

Dr Divna Kruščić, pedijatar, nefrolog

Biografija: Rođena 27.12.1954. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimaziju završila u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 29.01.1980. godine sa prosekom ocena 9.26. Radila kao demonstrator na Histološkom institutu 2 godine. Tokom studiranja bila prvi autor u 8 radova referisanih na studentskim kongresima (svi radovi nagrađeni). Ko-autor knjige “Peritoneumska dijaliza”. Na Univerzitetskoj […]

Read More

Doc. dr Nada Krstovski, pedijatar, hematolog

Obrazovanje: – 2009. Doktorat: Prognostički značaj mutacija u genima zaFLT3 i MLL u dece obolele od akutne leukemije. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – 2000. Magistarski rad: Citološke, citohemijske i imunofenotipske karakteristike akutnih leukemija dečjeg doba sa posebnim osvrtom na esteraze. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – 1997. Specijalistički ispit iz pedijatrije – 1991. Medicinski […]

Read More

Doc. dr Lidija Dokmanović, pedijatar, hematolog

Biografija: – 2005. Doktorat: Značaj polimorfizma gena za topurin S-metiltransferazu u lečenju dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – 1999. Magistarski rad: Pozne posledice antikancerske terapije na odeljak matičnih ćelija opredeljenih za granulocito-monocitopoezu u dece lečene od malignih bolesti. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, – 1995. Specijalistički ispit iz pedijatrije – […]

Read More

Prof. dr Mirjana Kostić, pedijatar, nefrolog

Biografija: Osnovna škola i gimnazija: Beograd, diplome Vuk Stefanović-Karadžić, najbolji učenik VIII beogradske gimnazije 1976/77 god. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu: 1977-1982 god, prosečna ocena 9,75; Zdravstvena specijalizacija: pedijatrija, 1991. godone; Magistarska teza: Genska analiza razlike u produkciji interleukina 2 u čistih sojeva pacova albino oksford i dark august Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1987 godine. […]

Read More

Dr Jasna Kalanj, pedijatar

Biografija: Rođena u Pakracu, republika Hrvatska, 26. aprila 1973. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 1991, a diplomirala je u julu 1998. godine sa prosečnom ocenom 9.39. Od septembra 2000. godine zaposlena je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je školske 1999/2000. godine, a specijalistički ispit položila je 27. 05. […]

Read More

Dr Nevena Jovičić, pedijatar

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, u službi pulmologije i alergologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Doc. dr Miloš Ješić, pedijatar, neonatolog

Biografija:Miloš, Miroslav, Ješić; 20.07.1964. g. Beograd; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd; docent, Katedra pedijatrije, Služba neonatologije; Naučna oblast: neonatologija, pedijatrija Osnovne studije: Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Mesto i godina završetka: Beograd, 1990. g; Magisterijum: Naziv ustanove: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Mesto, godina završetka i članovi […]

Read More

Ass. dr Maja Ješić, pedijatar, endokrinolog

Biografija: Rođena sam u Beogradu 07. 02. 1975. godine. – Osnovnu školu sam završila u periodu 1981-1989. godine i bila dobitnik diplome “Vuk Karadžić”. – Srednju školu sam pohađala od 1989. do 1993. godine i takođe bila dobitnik diplome “Vuk Karadžić”. – Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sam položila 1993. godine. Diplomirala […]

Read More

Dr Aleksandar Dimitrijević, pedijatar

Biografija: Specijalizaciju iz pedijatrije završio januara 2013. godine. Ispit položio sa odličnom ocenom. Na Uniuverzitetskoj dečjoj klinici Tiršova u Beogradu zaposlen od decembra 2010. godine. Oblast interesovanja: Sve oblasti dečje neurologije, opšta pedijatrija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Pedijatrijska sekcija SLD Sistematizacija podataka UDKTiršova. (Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)

Read More

Ass. dr Goran Čuturilo, pedijatar

Radno iskustvo: Odsek medicinske genetike UDK Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Mirjana Cvetković, pedijatar

Biografija: Cvetković Mirjana (devojačko Stanić), rođena u Čačku 18.04.1976. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisala školske 1995/1996. godine i završila u decembru 2001. godine sa srednjom ocenom 9.03. Lekarski staž, u trajanju od 12 meseci, obavila u Kliničkom centru Srbija i na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala školske 2007/2008. godine, završila 2012. godine. […]

Read More

Doc. dr Dragana Bogićević, pedijatar

Biografija: Medicinski fakultet u Beogradu završila 1984. sa prosečnom ocenom 10, Oktobarskom nagradom za studentski istraživački rad, sa tri univerzitetske nagrade i dve nagrade Srpskog lekarskog društva. Od oktobra 1985. zaposlena u Univerzitetskoj dečjoj klinici, a od marta 1995. i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1993. sa odličnim uspehom. […]

Read More

Doc. dr Marina Atanacković, pedijatar

Biografija: Rođena je 19.01.1969. god. u Beogradu. Medicinski fakultet upisala 1987. god. u Beogradu, a završila februara 1993. god. sa prosečnom ocenom 9.03 i ocenom 10.0 sa završnog ispita. Od 1994. god. radi na na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Odbranila je magistarsku tezu 1996. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Položila je specijalistički ispit […]

Read More

Dr Slavica Simić, pedijatar, neonatolog

Radno iskustvo: 1981. – 1982. – Dom zdravlja Zemun, doktor medicine Kurs socijalne pedijatrije u Institutu za majku i dete, Beograd Obrazovanje: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Specijalista pedijatrije sa užom specijalizacijom iz neonatologije 1982. – 1983. – Medicinski centar Blažo Orlandić Bar, Crna Gora, Lekar opšte medicine sa kursom socijalne pedijatrije Dečji dispanzer Doma […]

Read More

Dr Mijat Savić, pedijatar, neonatolog

Radno iskustvo: Dom Zdravlja Nevesinje kao lekar opšte prakse od 1978. do 1982. Regionalni medicinski centar Dr Safet Mujić u Mostaru od 1982. do 1992. Ratna bolnica 1992.-1994. Privatna lekarska ordinacija Medical Trust 1994.-2001. Republički zavod za zdravstveno osiguranje, direktor ustanove od 2001. do 2005. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1978. Specijalizacija iz pedijatrije […]

Read More

Mr. sci. dr Brankica Spasojević – Dimitrijev, dečiji nefrolog

Radno iskustvo: Zaposlena od 2000. godine na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci završila 1995. god. Magisterijum na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblast: Nefrologija, 2008. god. Specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblast: Nefrologija, 2003. god. Uža specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblast […]

Read More

Prof. dr Amira Peco-Antić, pedijatar, nefrolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1978., načelnik Odeljenja za hemodijalizu od 2001. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri pedijatrije od 2000. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1975. Specijalizacija iz pedijatrije 1982. Subspecijalizacija iz nefrologije 2003. Magisterijum iz Kardiologije na temu ’’Efekat hemodijalize na funkciju srca u dece sa […]

Read More

Prof. dr Srđan Pašić, pedijatar, imunolog i alergolog

Radno mesto: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“ od 1988., načelnik službe za imunologiju, od 2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri pedijatrije, od 2006. Obrazovanje: Doktor Medicine, Medicinski fakultet u Beogradu 1986. Specijalizacija iz pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan […]

Read More

Prof dr. Gordana Bunjevački, pedijatar, hematolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1970. do 1991. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ,,Dr Vukan Čupić’’, načelnik Službe za hematologiju i direktor od 1991. do 2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor od 1991. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1966. Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici 1973. […]

Read More

Prof. dr Svetislav Necić, pedijatar, endokrinolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1969. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovan profesor na katedri pedijatrije od 1985. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1965. Specijalizacija iz pedijatrije 1973. Potvrdom endokrinološke sekcije Jugoslavije dobio zvanje pedijatar endokrinolog 1990. Doktorat iz oblasti Diabetes Mellitusa kod dece 1985.

Read More

Prof. dr Nedeljko Radlović, pedijatar, gastroenterolog i nutricionista

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od januara 1976. Rukovodilac službe za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje od 1987. Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1997. Šef Katedre za pedijatriju 1997-2001. Kodirektor Pedijatrijske škole Srbije od 2003. Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2006. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, januar […]

Read More

Dr Sanja Rakić Ninić, pedijatar, kardiolog

Radno iskustvo: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije od 2000. god. 2000. – 2003. god. lekar Odeljenja intenzivne nege i terapije pedijatrijskih bolesnika Od 2003. god. lekar kardiološke službe, šef odseka za neinvazivnu funkcionalnu dijagnostiku bolesti srca i krvnih sudova Deo lekarskog tima Odeljenja kardiohirurške intenzivne nege od 2000. god. Obrazovanje: Medicisnksi fakultet […]

Read More

Doc. dr Milan Đukić, pedijatar, kardiolog

Radno iskustvo: – Zaposlen na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1996, trenutno docent na katedri pedijatrije Obrazovanje: – 1982-1988: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 9,78. – 1990-1992: Magistarske studije iz kardiologije, Medicinski fakultet, Beograd – 1994: Položio specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnim uspehom – 1995: Magistarski rad: “Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih […]

Read More

Prof. dr Ida Jovanović, pedijatar, kardiolog

Radno mesto: Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1980. godine, zamenik direktora, načelnik odeljenja za fetalnu kardiologiju Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri pedijatrije od 2000. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. Specijalizacija iz pedijatrije 1987.

Read More

Dr Snežana Rsovac, pedijatar, pulmolog

Radno mesto: Univerzitetska dečija klinika od 1998. godine, lekar Odeljenja pedijatrijske i neonatalne intenzivne nege. U Bel Medic-u od 2011.godine. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995. Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici, 2001. Subspecijalizacija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu , 2010. Publikacije: Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima, udžbenik: […]

Read More

Dr Zlatko Kalaba, pedijatar, pulmolog

Radno iskustvo: Dečja bolnica za plućne bolesti i TBC, Dedinje, Odeljenjе pulmologije od 2000.godine. Tokom 2010. i 2011.godine radio i na Odelenju za neonatologiju porodilišta KBC Dr Dragiša Mišović. Obrazovanje: 1997. – Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2004. – Poližio specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnom ocenom 2009. – Započete subspecijalističke studije iz Pulmologije. […]

Read More

Dr Olivera Ostojić, pedijatar, pulmolog

Radno iskustvo: Dečja bolnica za plućne bolesti i TBC, Dedinje, Odeljenjе intenzivne i poluintenzivne nege, od 1993. Od 2008. godine rukovodilac Odeljenja intenzivne i poluintenzivne nege Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1990. godine Specijalistički ispit položila u maju 1998. sa odličnom ocenom Kao stipendista Evropskog respiratornog udruženja provela dva meseca – april i maj 2001.godine […]

Read More