MojLekarGrupa - Lekari

Pulmologija

Prim. dr Jelica Videnović – Ivanov, pneumoftiziolog

Radno iskustvo: Klinika za plućne bolesti KC Srbije, od 1992.godine šef jedinice za hroničnu sarkoidozu. Ministarstvo za nauku Srbije, od 2004. Naučni saradnik, uža oblast pulmologija. Obrazovanje: 1984. – Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu 1991. – Specijalizacija iz Pneumoftiziologije 1996. – Magistarska teza: Kliničko-radiografsko i serološke karakteristike pneumonija prouzrokovanih virusima, M.pneumoniae, Ricketziom burneti i Coxiaela […]

Read More

Prim. dr Jelena Zdravković, pneumoftiziolog

Radno iskustvo: Institut za plućne bolesti pri Kliničkom centru Srbije, Beograd, Šef jedinice za nespecifične plućne bolesti i emboliju pluća, 1978-2010. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1975. Specijalizacija pneumoftiziologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1986. Primarijat, 1994. Profesionalna usavršavanja: Engleska, London (Meedlesex Hospital), 1994. Indija, Madras (Tuberculosis Research Center), 2000.

Read More

Dr Jovan Stoiljković, pneumoftiziolog

Radno iskustvo: Prirodno lečilište “Prolom banja” od 1987.-1988. Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva 1988.-1994. Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd od 1994.-1999. Royal Brompton Hospital, London 2001. Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd od 2001. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1986. Specijalizacija iz pneumoftiziologije na Vojnomedicinskoj akademiji 1993. […]

Read More

Doc. dr Aleksandra Ilić-Dudvarski, pneumoftiziolog

Radno iskustvo: Institut za plućne bolesti i TBC, Kliničkog centra Srbije od 1985. godine, šef jedinice za tešku astmu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1999., asistent na katedri Interne medicine U Bel Medic-u od 2006. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1982. godine Magistraski rad sa temom „Značaj fenotipizacije alfa-1 antitripsina u bolesnika sa hroničnom […]

Read More

Prof. dr Predrag Rebić, pneumoftiziolog

Radno iskustvo: Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od 1986, načelnik Polikliničko-dijagnostičkog centra Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1984, šef katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu 1973. Specializacije pneumoftizilogije u Beogradu 1981. Uža specijalizacija iz pulmologije 2002. Poslediplomske studije iz pulmologije, magistarska teza ”Spontani pneumotoraks bolesnika sa opstrukcijskom […]

Read More

Prof. dr Vesna Bošnjak-Petrović, internista, pulmolog

Radno iskustvo: Na Internoj klinici B zaposlena od 1968. godine. Asistent na Medicinskom fakultetu na predmetu Interna medicina od 1977. godine. Za redovnog profesora izabrana 1994. godine. Bila šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz pulmologije. Od 1991. godine do 2008. godine direktor Poliklinike Kliničkog centra Srbije i načelnik odeljenja na Institutu za plućne bolesti. Od […]

Read More

Prof. dr Branislava Milenković, internista, pulmolog

Radno iskustvo: Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od 1986. , načelnik odeljenja za astmu od 2008. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor na predmetu Interna medicina od 2009. Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu Magisterijum iz Imunologije na temu „Bronhijalna hiperreaktivnost kod osoba sa atopijskom konstitucijom“ 1992. Specijalizacija iz Interne medicine na Medicinskom […]

Read More