MojLekarGrupa - Lekari

Radiologija

Dr Živana Stevančević, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba Radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Sandra Nedović, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Marija Mandić, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Mr sci dr Goran Đuričić, radiolog

Radno iskustvo: Dijagnostički centar Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, od 2003. Obrazovanje: Medicinski fakultete Univerziteta u Beogradu Specijalsita radiologije od 2009. Profesionalna članstva: 2001 – Članstvo u SLD 2010 – Radiološka sekcija SLD 2011 – Evropsko udruženje radiologa ESR

Read More

Dr Polina Pavićević, radiolog

Radno iskustvo: 1994, u stalnom random odnosu na UDK u Beogradu, na odeljenju Radiološke dijagnostike. 2011. – asistent saradnik na radiološkoj katedri Medicinskog fakulteta u Beogradu. Obrazovanje: 1989. – Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu u predvidjenom roku 2000. – Specijalista radiologije 2006. – Odbranila magistarsku tezu iz oblasti ultrazvučne dijagnostike akutnog appendicitisa kod dece. […]

Read More

Prim. dr Slobodan Ćirković, neuroradiolog

Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirao 1981. godine Položio specijalistički ispit iz radiologije, Institut za radiologiju VMA, 1991. godine Subspecijalizacija iz neuroradiologije, od 1991. do 1994. godine Sertifikat Borda Evropskog udruženja neuroradiologa, 2007. godine Radno iskustvo: Kao lekar opšte medicine radi u Beogradu od 1982. do 1988. godine Specijalizacija iz radiologije, Institut za radiologiju VMA […]

Read More

Dr Jesenka Grebenarević, radiolog

Radno iskustvo: KBC Zvezdara od 1987.-2001. godine Institut za Ortopediju i Hirurške bolesti “Banjica”, od 2001. načelnik Radiologije U Bel Medic-u je od osnivanja, 1995. godine Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (1982. godine) Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1990. godine) Dodatna obrazovanja i edukacije: Škola ultrazvuka na Medicinskom fakultetu u Beogradu […]

Read More

Prof. dr Đorđije Šaranović, radiolog

Radno iskustvo: – 1987-1988: Praksa u Beogradu (bolnički program) – 1988 – 1992: Odeljenje radiologije Instututa za digestivne bolesti pri KCS – Od 1992: Specijalista radiologije, Instutut za digestivne bolesti pri KCS – Оd 1993: Asistent na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – 1995/1996: Predsednik Udruženja mladih radiologa Jugoslavije – Оd 1997: […]

Read More

Prof. dr sc. Leposava Sekulović, radiolog

2005 godine odbranila doktordku disertaciju pod naslovom „Validnost ultrazvučne i kolor dopler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN-ove bolesti. 2009 godine postaje docent na katedri za radiologiju.

Read More

Prof. Dr sci. Ljubomir Lišanin, radiolog

Specijalizaciju iz radiologije završio 1970. godine na Vojnomedicinskoj Akademiji, gde je i doktrorirao na temu radiologije i ultrazvuka 1986. godine. Iste godine izabran u nastavničko zvanje –docenta, a zatim vanrednog profesora i redovnog profesora.

Read More

Dr Jelica Belosavić Kocić, radiolog

Medicinski fakultet završila u Beogradu 1963.godine. Specijalistički ispit položila u Novom Sadu 1970. Subspecijalizacija-ultrazvučna dijagnostika obavila u INTER-UNIVERSITY CENTRE OF POST-GRADUATE STUDIES-DUBROVNIK 1983. god

Read More

Dr Djordje Jelić, radiolog

Dipolomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu januara 1997. godine. Specijalizaciju iz radiologije položio na Vojnomedicinskoj Akademiji(VMA) u Beogradu, gde je, u Institutu za radiologiju, radio od 1999. do decembra 2002. godine.

Read More

Dr Dragan Stanković, radiolog

Medicinski fakultet završio 1967 godine. Specijalistički ispit položio 1976. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Radio na Institutu za radiologiju i onkologiju u Sarajevu do 1992. godine gde je bio šef odseka za neuroradiologiju.

Read More

Dr Miodrag Mihajlović, radiolog

Interventnom radiologijom i kardiologijom bavi se od 1997. Od 2000. godine član je tima interventne vaskularne kardiologije i radiologije VMA, koji je uradio preko 10000 dijagnostičkih procedura, preko 1000 dilatacija koronarnih i perifernih krvnih sudova ...

Read More

Dr Maja Vučković, radiolog

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1985. godine. Položila je specijalistički ispit iz radiologije 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranila magistarsku tezu na Medicisnkom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Zvanje mentor je stekla 1996. godine a istrazivač saradnik 2002. godine. Kao lekar specijalista radila je u Kliničkom centru Srbije. Na […]

Read More

Prof. dr Branislav Goldner, rendgenolog

Član Srpskog lekarskog društva - Sekcije za radiološku dijagnostiku, Sekcije za ultrazvuk u medicini i veterini, Udruženja radiologa Jugoslavije (osnivač udruženja), Internacio-nalnog udruženja angiologa, Evropskog udruženja radiologa, Udruženja CIRSE, član Bugarske radiološke asocijacije i International society of technology assessment in health care.

Read More

Dr Siniša Rusović, radiolog

Zavrsio Medicinski fakultet u Beogradu 1987. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Specijalizaciju iz radiologije zavrsio 2000. godine na Institutu za radiologiju VMA u Beogradu. Interventnom radiologijom i kardiologijom bavi se od 1997, a od 2000. godine načelnik je Kabineta interventne i kardiovaskularne radiologije VMA. Član je više domaćih i medjunarodnih medicinskih udruženja. Sa svojim timom […]

Read More

Prof. dr sc. Andja M. Jašović, radiolog

Viši naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vanredni profesor na novom medicinskom fakultetu – US Medical School u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala 1979. godine. Položila specijalistič:ki ispit iz radiologije 1982. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Odbranila doktorsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Zvanje naučni saradnik […]

Read More

Prim. dr sc. Slobodan Marković, radiolog

Rodjen 05.12.1946 godine, Niš. Zavrsio Prvu zemunsku gimnaziju u Zemunu. Zavsio Medicinski fakultet u Beogradu. Odlužio vojni rok, Sanitetska oficirska skola u Beogradu. Radio kao lekar opšte medicine u domovina zdravlja Šipovo SR BiH, Knić SR Srbija i Indija AP Vojvodina u SR Srbiji. Specijalizacija iz Radiologije u KBC Zemun u Zemunu. Polozio specijalistički ispit […]

Read More

Dr Predrag Petrović, PhD. MsD, radiolog

Rodjen 30.06.1948. godine, Skoplje, Jugoslavia. Zavrsio Gimnaziju “Stevan Sremac” u Nišu, Medicinski fakultet u Beogradu. Odsluzio vojni rok i obavezni lekarski staž. Lekar opšte prakse u Regionalnom medicinskom centru Rekovac i neuropsihijatrijskoj bolnici u Kovinu. Specijalizirao radiologiju u Institutu za radiologiju pri Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlen u KC Zemun, Odeljenje za radiologiju kao specijalizant, […]

Read More

Dr Radovan S. Bjelovuk, radiolog

Rodjen Šušnjari, Banjaluka 07.07.1943. Završio realnu gimnaziju u Banja Luci, Medicinski fakultet u Beogradu. Odslužio vojni rok, Sanitetsku oficirsku skolu u Beogradu, lekarski staž u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Poručnik Saninetske sluzbe, lekar u garnizonoj ambulanti Pula. Kapetan sanitetaske sluzbe, lekar u garnizonoj ambulanti Brioni. Završava specijalizaciju iz radiologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Radi […]

Read More