MojLekarGrupa - Lekari

Reumatologija

Prof. dr Nemanja Damjanov, internista, reumatolog

Radno iskustvo: 1982. – 1984. – House Physician, Institute of Rheumatology, Belgrade, Yugoslavia 1984. – 1988. – Resident, Institute of Rheumatology and Institute of Internal Medicine, University of Belgrade School of Medicine, Belgrade, Yugoslavia 1988. – 1990. – Specialist in Internal Medicine Clinical Rheumatologist, Institute of Rheumatology, Belgrade, Yugoslavia 1990. – 1996. – Assistant in […]

Read More

Prof. dr Ljiljana Pavlica, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju od 1989. do 2009. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1973. godine Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1985. Subspecijalizacija iz reumatologije na Institutu za reumatologiju u Beogradu 1985/86. Magisterijum iz oblasti imunogenetike na temu „HLA-DR4 u idiopatskoj hipertrofičnoj miokardiopatiji“ na Vojnomedicinskoj […]

Read More

Prof. dr Milan Petronijević, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija od 1996. Načelnik 1. Odelenja Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju od 2011. Načelnik Kabineta i funksijske dijagnostike Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju 2007. – 2011. Vanredni profesor Interne medicine od 2011. Šef Katedre za Internu medicinu od 2012. Sekretar Katedre za Internu medicinu 2005. – 2012. Medicinski fakultet u […]

Read More

Prof. dr Dušan Stefanović, internista, reumatolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinska akademija od 1987, načelnik Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju od 2006. Redovni profesor i šef katedre interne medicine od 2005. Koordinator centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju 2005-2007. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. Specijalizacija iz interne medicine 1987. Subspecijalizacija iz reumatologije 2007. Doktorat na temu ,,Klinički značaj imunoloških poremećaja u […]

Read More