MojLekarGrupa - Lekari

Urologija

Dr Aleksandar Magdelinić, urolog

Radno iskustvo: Vojnomedicinski centar u Podgorici, sanitetski oficir. Od 2004. do 2008. obavljao dužnost načelnika Centra za hitnu pomoc u VMC-u Podgorica. Od 2013. do polovine marta 2014. radio u VMC-u Podgorica. Obrazovanje: Medicinski fakultet zavrsio u Kragujevcu Obavezni pripravnički staž obavio u KCS, največim delom na I Hirurskoj klinici. Specijalizaciju iz urologije započeo kao […]

Read More

Dr Vladimir Bančević, urolog

Radno iskustvo: Stalno zaposlen kao specijalista urologije u Klinici za urologiju VMA. Obrazovanje: 2000 – Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu 2007 – Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija u Beogradu. januara 2012 – Odbranio Doktorsku disertaciju Naučna delatnost: Objavio četrdesetak radova publikovanih u domaćim i stranim stručnim časopisima i prezentovanih na domaćim, regionalnim, evropskim i svetskim […]

Read More

Dr. Sreten Jovanović, urolog

Radno iskustvo: Od 1996 radi na klinci za urologiju KBC ”Dr Dragiša Mišović” – Beograd. Dvonedeljno usavršavanje tokom 2000 god. na klinci za Urologiju bolnice Galarate – Milano, Italija. Obrazovanje: Medicinski fakulete u roku završio 26.3.1987 god. sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju urologije završio 5.7.1993 dva meseca pre roka sa odličnim uspehom na VMA-i u […]

Read More

Dr Živko Soldatović, urolog

Radno iskustvo: Belmedic od 2008. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. Specijalizacija iz urologije na Vojnomedicinskoj akademiji 2007. Publikacije: Objavio je 3 naučna rada u stručnim časopisima Pogledajte PubMed listing publikacija Studijski boravci i edukacije:

Read More

Dr Nebojša Jeremić, urolog

Zaposlen u KBC Zvezdara Obrazovanje: Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Očekuje se biografija dr Jeremića

Read More

Dr Vladimir Radojević, urolog

Dr Radojević je specijalista urologije sa preko 10 godina specijalističkog staža, šef je odseka za kalkulozu Urologije KBC Zvezdara. Učestvovao je u uvodjenju svih metoda modernog lečenja kalkuloze urotrakta u našoj zemlji. Jedan je od pionira endoskopske litotripsije (tzv. ureterorenoskopija i Lithoclast) na ovim prostorima. Jedini je urolog u Srbiji koji radi perkutano razbijanje kamena […]

Read More

Dr Dragan Paunović, urolog

Radno iskustvo: 1988-1997. Zdravstveni centar Dr Laza K Lazarević Šabac 1997-2008. KBC Dr D Mišović, Dedinje, Beograd 2008-2010. Načelnik I kliničkog odelenja Klinike za urologiju KBC Dr D Mišović, Dedinje, Beograd, 2010- Načelnik prijemne službe Klinike za urologiju KBC Dr D. Mišović, Dedinje, Beograd Obrazovanje: 1982-1988. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990-1994. Specijalizacija urologije na […]

Read More

Dr Saša Tomović, urolog

Radno iskustvo: Prva radna iskustva u urologiji sticao od 1996. g. na Urologiji KBC Zvezdara,gde je i danas stalno zaposlen. Radi kao specijalista urolog od maja 2003. g. Šef operacionog bloka i odeljenja postoperativne nege KO urologije 2008 – 2010. Zamenik načelnika KO urologije KBC Zvezdara, 2008-2010. Obrazovanje: Završio studije medicine i diplomirao 1996.g. na […]

Read More

Prim. mr sc. dr Marko Zupančič, urolog

Radno iskustvo: Dom zdravlja Slovenj Gradec, Slovenija (1987 – 1988) Opšta bolnica Slovenj Gradec, Slovenija (od 1988) – specijalista urolog na Odeljenju za urologiju (1993 – 2002, 2006 – 2007) – stručni direktor bolnice (2002 – 2006) – načelnik Odeljenja za urologiju (od 2007) Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani (1986) Specijalizacija iz urologije (1993) […]

Read More

Doc. dr Nebojša Bojanić, urolog

Radno iskustvo: Klinika za urologiju Kliničkog Centra Srbije od 1991. godine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, asistent na Katedri za hirurgiju – urologiju od 2000. Obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. Specijalizacija iz urologije 1997. Magisterijum na temu Glukozaminoglikani u urinu i sluzi pacijenata sa karcinomom mokraćne bešike 1996. Doktorat na temu Asimptomatske infekcije […]

Read More

Prim. dr Ljubiša Mladenović, urolog

Radno iskustvo: 1974 – Vojna bolnica Niš – stažiranje 1975-1979 – Garnizona ambulanta u Prištini – načelnik garnizone ambulante 1979-1982 – Specijalistički staž iz urologije u vojnoj bolnici Sarajevo 1983 – Završetak specijalizacije na klinici za urologiju VMA Beograd 1983-2010 – specijalista urolog na VMA Beograd U Bel Medic-u od 2010 godine Obrazovanje: Medicinski fakultet […]

Read More

Prof. dr Miodrag Lazić, urolog

Radno iskustvo: Urološka klinika Kliničkog centra Srbije (od 1979. do 1994.) Upravnik Klinike za urologiju KBC”Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u Beogradu (od 1994.) Konsultant u Bel Medic-u od 2009.g. Nastavna delatnost (na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu): Asistent (od 1992.) Docent (od 1998.) Vanredni profesor (od 2006.) Obrazovanje: Medicinski fakultat Univerziteta u Beogradu (1977.)

Read More

Prof. dr Sava Mićić, urolog

Radno iskustvo: Redovni profesor urologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1993. godine. Zaposlen na Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije od 1973. – Načelnik odeljenja – Direktor Urološke klinike od 1993. do 2001. – Direktor Instituta za Urologiju i nefrologiju od 2001. do 2009. Obrazovanje: Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1966. – […]

Read More

Dr sci. med. Djordje Argirović, urolog

Dr Djordje Argirović je rođen je 1945. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1972. godine. Pored toga, diplomirao je i na Muzičkoj Akademiji u Beogradu 1986.godine, violinu kao glavni predmet. Na Urološkoj klinici KCS u Beogradu radi od 1973. godine. Specijalistički ispit je položio 1981. godine, a iste godine odbranio je i […]

Read More

Prof. Dr Borislav Stijelja, urolog

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1973.godine, a specijalizaciju iz urologije 1982.godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorirao iz oblasti urologije 1992. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Read More

Dr Vinka Vukotić- Maletić, urolog

Rođena je u Beogradu 18.03. 1955. godine. Osnovnu školu je završila u Francuskom Liceju u Etiopiji, a gimnaziju je pohadjala i završila u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisala školske 1973/74 godine, a diplomirala je aprila 1979. godine sa prosečnom ocenom 9.28. Prosečna ocena iz hirurške grupe predmeta je bila 9.7. U toku studija je nagrađena Oktobarskom nagradom grada Beograda, 1976. godine, za stručni rad iz medicinske statistike pod naslovom “Neke karakteristike vrtića opština Novi Beograd, Stari Grad i Čukarica.

Read More

Akademik prof dr Sava Perović, urolog

Specijalista urologije i hirurgije. Polje rada: genitourinarna rekonstruktivna hirurgija i urologija. Jedan od vodecih urologa sveta. Objavio veliki broj radova sa originalnim operativnim tehnikama u vodecim svetskim casopisima i knjigama. Viziting profesor na brojnim univerzitetima u Evropi i Americi, sa velikim brojem uzivo izvedenih demonstracionih operacija širom sveta. Dobitnik pet prvih nagrada za prikazane operativne tehnike na vodecim medunarodnim kongresima. Recenzent mnogih vodecih stranih casopisa izmedu ostalih i casopisa "UROLOGY" (Americko Udruzenje Urologa) i "EUROPEAN UROLOGY" (Evropsko Udruzenje za Urologiju).

Read More

Dr Gordan Popović, urolog

Dr Popović je često prisutan u medijima, piše redovnu kolumnu u dnevnim novinama "Blic" kao i članke za druge dnevne novine (Danas, Večernje novosti, Politika), u više navrata daje intervjue za nedeljnike "Evropa"

Read More