MojLekarGrupa - Lekari

Dr Dejan Vukajlović

Dr Dejan Vukajlovć, kardiolog

Rodjen 1968. godine, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine (prosečna ocena 9.6). Specijalizirao Internu medicinu od 1994. – 1998. godine u KBC Bežanijska kosa, UKC Srbije i IKVB Dedinje, specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom.

Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2005. godine sa odličnom ocenom. Subspecijalistički ispit iz kardiologije položio 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnom ocenom.

Od 1999. do 2001. kao i 2004. do 2005. radio i usavršavao se iz oblasti kliničke elektrofiziologije na Kerkof-Klinici u Bad Nauheimu, u Nemačkoj, kod prof.dr H.F. Pitschnera. Od 1996. godine (ne računajuci prekide u toku rada u Nemačkoj) radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je u potpunosti ovladao svim tehnikama invazivne i neinvazivne kardiološke dijagnostike – ehokardiografija, koronarografije, kateterizacije, ehoangiografije, ateriografije), kao i terapijskim intervencijama iz oblasti aritmologije – kliničke elektrofiziologije (implantacije stalnih pejsmejkera); nakon povratka sa Kerkoff Klinike 2001, otpočinje na Institutu sa primenom radiofrekventne ablacije u lečenju različitih poremećaja ritma. Od 2002. godine radi na mestu šefa Laboratorije za invazivnu elektrofiziologiju.

Autor je većeg broja stručnih i naučnih publikacija iz oblasti kardiologije.