MojLekarGrupa - Lekari

Dr Biljana Vukmir

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Biohemijska laboratorija
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Čeka se biografija

Sistematizacija podataka UDK Tiršova.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)