MojLekarGrupa - Lekari

Dr Dragan Pajić, oftalmolog

Polje rada: Glaukom, Strabologija, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1988; Specijalizacija iz oftalmologij u Novom Sadu, 1999
Stručna usavršavanja: Domaći kongresi i seminari
Kontaktna sociva, Oculus, Beograd
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Lekarska komora Srbije
Strani jezici: Nemački
Radno mesto: Optički centar Novi Sad TC Merkator
Zavod za zdravstvenu zastitu studenata, Novi Sad