MojLekarGrupa - Lekari

Dr Gordana Pejak, oftalmolog

Polje rada: Opsta oftalmologija, Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet; Specijalizacija iz oftalmologije
Stručna usavršavanja: Ucesce na mnogim domacim kongresima i simpozijumima
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Lion