MojLekarGrupa - Lekari

Dr Milan Stojčić, oftalmolog

Polje rada: Glaukom, Opšta oftalmologija
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1998; Specijalizacija iz oftalmologije, 2003; Magisterijum, 2009
Stručna usavršavanja: Univerzitetska Očna Klinika Bazel, Švajcarska, 2009
Sastanci i kursevi u organizaciji Evropskog udruženja za glaukom EGS
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo SLD

Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Udruženje sudskih veštaka u medicini rada USVMR
European Society of Ophthalmology SOE
Profesionalna dostignuća: Autor i koautor više stručnih i naučnih radova
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus
Zavod za zaštitu radnika železnice