MojLekarGrupa - Lekari

Dr Nada Arsić, oftalmolog

Polje rada: Korekcija vida naočarima i kontaktnim sočivima
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1971; Specijalizacija iz oftalmologije u Beogradu, 1980
Stručna usavršavanja: Domaći i inostrani kongresi i seminari
Kontaktna sočiva, Očna klinika u Beogradu, 1983
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Evropsko udruženje kontaktologa
Udruženje kontaktologa Srbije, COLLS
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Optički centar Kragujevac