MojLekarGrupa - Lekari

Dr Selimir Glišić, oftalmolog

Polje rada: Katarakta, Korekcija vida intraokularnim sočivima, Sekundarna katarakta
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1993; Specijalizacija iz oftalmologije, 1999
Stručna usavršavanja: Roterdam, Holandija, 2000; Očna klinika Državnog Univerziteta u Solunu, 2007; Sastanci i kursevi u organizaciji ESCRS.
Članstvo u profesionalnim udruženjima: Evropsko udruženje za kataraktu i refrakcionu hirurgiju, ESCRS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Profesionalna dostignuća: Autor i koautor velikog broja stručnih radova.
Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima.
Strani jezici: Engleski

Radno mesto: Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus
Klinika za očne bolesti KC Srbije, Šef odseka za kataraktu Dnevne bolnice