MojLekarGrupa - Lekari

Dr Zoran Žikić, oftalmolog

Polje rada: Okuloplastčna i rekonstruktivna hirurgija: Hirurgija očnih kapaka, Hirurgija suznih puteva, Hirurgija anoftalmičke orbite, Hirurgija katarakte …
Obrazovanje: Diploma medicinskog fakulteta: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 1996.
Specijalizacija: Klinika za očne bolesti, KC Vojvodine, 2001.
Magisterijum: Medicinski fakultet u Novom Sadu, 2004.
Stručna usavršavanja: Erasmus univerzitetska bolnica i Roterdamska očna bolnica, Roterdam, Holandija, 2002.
Univerzitetska bolnica Dupuytren, Limoges, Francuska, 2004.
Univerzitetska bolnica AKH, Beč, Austrija, 2007.
Univerzitetska bolnica za Norfolk i Norwich, Velika Britanija, 2007.
Villa Tiberia privatna bolnica, Rim, Italija, 2011.

Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje Oftalmologa Srbije
Evropsko udruženje za okuloplastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
Profesionalna dostignuća: Certifikat internacionalnog saveta za oftalmologiju (ICO), 2001.
Stipendija evropskog udruženja oftalmologa (SOE), 2002.
Fellowship stipendija internacionalnog saveta za oftalmologiju i internacionalne federacije oftalmoloških društava (ICO/IFOS), 2004.
Stipendija američko-austrijske fondacije (AAF), 2007.
Stipendija ORBIS, 2007.
Strani jezici: Engleski
Radno mesto: Klinika Miloš, Medigroup
Klinika za očne bolesti, KBC Zvezdara, Beograd