MojLekarGrupa - Lekari

Prof. dr Dušica Risović, oftalmolog

Polje rada: Strabizam (razrokost), Ambliopija i razvoj vida kod dece, Refrakcione anomalije kod dece
Obrazovanje: Medicinski fakultet u Beogradu, 1974
Specijalizacija iz oftalmologije, 1981, Doktorat, 1996
Stručna usavršavanjaHarvard Medical School, Boston, 1984, Univerzitetska bolnica Zurich, 1987, Güssen Univerzitetska bolnica, 1991

Članstvo u profesionalnim udruženjimaEuropean Strabismological Association, ESA
Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
Srpsko lekarsko društvo, SLD
Profesionalna dostignućaAutor i koautor preko 90 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima (European Jurnal of Ophth.)
Autor monografije „Vertikalna devijacija kod infantilne esotropije“.
Koautor u mnogim medicinskim udžbenicima.
Kao nastavnik na predmetu oftalmologija Medicinskog fakulteta učestvovala u edukaciji brojnih generacija studenata i lekara na specijalizaciji.
Strani jeziciEngleski
Radno mesto: Optički centar Zmaj Jovina
Klinika za očne bolest KBC Zvezdara,
Profesor oftalmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sistematizacija podataka Oculis.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)