MojLekarGrupa - Lekari

Prof. dr Dejan Škorić, pedijatar, hematolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Živana Stevančević, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba Radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Volođa Stanković, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba Anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Vladimir Stranjanac

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Marija Stević, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Igor Stefanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Rođen 31.05.1979. god. u Aleksandrovcu Župskom. Osnovnu i srednju školu završio u Alekandrovcu, sa nagradom “Vuk Stefanović Karadžić”. Medicinski fakultet u Beogradu završio 2005. god sa prosečnom ocenom 9.0. Poslediplomske studije iz oblasti kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu započeo 2005. god. Na Univerzitetskoj dečjoj klinici zaposlen od 2005. god. na odeljenju kardiologije. Intenzivno […]

Read More

Dr Miona Stojanović Milosavljević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Borko Stojanović

Biografija: 2013. – Specijalizacija iz Dečje hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2013. – Doktoske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Rekonstruktivna hirurgija 2001. – 2008. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (prosečna ocena 8.51) 1997. – 2001. Šabačka gimnazija Oblast interesovanja: dečja hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): – Srpsko lekarsko društvo – EUPSA […]

Read More

Doc. dr Aleksandar Sretenović, dečiji hirurg

Uža specijalnost (subspecijalizacija): Vaskularna hirurgija Oblast delatnosti (interesovanja): GER, inflamatorne bolesti creva, hirurgija jetre, portna hipertenzija, laparoskopska hirurgija, transplantaciona hirurgija Nastavno zvanje: Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra hirurgije Rukovodeća funkcija: Načelnik odeljenja neurohirurgije, vaskularne i torakalne hirurgije Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama) Srpsko lekarsko društvo Udruženje hirurga Jugoslavije Udruženje za vaskularnu medicinu Srbije

Read More

Prof. dr Dušica Simić, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anestezije i reanimacije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Prof. dr Silvija Sajić, pedijatar, endokrinolog

Biografija: Rođena 1955. g. upisala Medicinski fakultet 1974. g., završila 1980. g. sa prosečnom ocenom 9,70,. Zaposlena na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu od 1981. g. kao klinički lekar,a specijalistički ispit iz pedijatrije položila 1987. g. sa odličnim uspehom. Od 2001. g. obavlja posao šefa dijabetološkog odseka, a od 2002. g. je šef endokrinološkog odeljenja, […]

Read More

Dr Petar Salević

Biografija: Rođen 30.05.1987. godine u Čačku, gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao 2006., a završio juna2012. godine sa prosečnom ocenom 9,37. Godine 2012. Upisao doktorske studije iz oblasti Molekularne medicine.U periodu od decembra 2012. do marta 2014. radio na naučnom projekatu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj: Uloga […]

Read More

Ass. dr Predrag Rodić, pedijatar, hematolog

Biografija: Rođen 14.3.1976. godine, u Šapcu. 2002. završio Medicinski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,37 2003 – 2004. Obavezni lekarski staž na Kliničkom centru Srbije 2006. i dalje: Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici 2008. – 2013. Specijalizacija iz pedijatrije Juna 2010. Odbranjena magistarska teza pod naslovom: “Procena funkcije limfocita i monocita u Gošeovoj bolesti […]

Read More

Dr Vladan Ristić, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Nina Ristić, pedijatar

Univerzitetska dečija klinika Tiršova Endoskopiski kabinet, hepatobilijarna oboljenja Oblast delatnosti: Gastroenterohepatologija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Lekarska komora Beograd Naučno-istraživačka delatnost: Epidemiologija – treća godina doktorskih studija Očekuje se dopuna biografije

Read More

Dr Dragana Ristić, pedijatar

Biografija: Rođena sam u Prištini. Osnovnu i srednju školu završila sam u Lipljanu odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini završila sam 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,13. Zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini stekla sam 1996. godine odbranivši rad pod naslovom “Etiologija, klinička slika i komplikacije akutne dijareje kod hospitalizovane […]

Read More

Prim. dr Mirjana Raičević, dečiji hirurg, neurohirurg

Biografija: Dr Mirjana Raičević rođena je 13.04.1955. u Beogradu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (Druga beogradska gimnazija) upisala je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. Isti je završila maja 1980, sa srednjom ocenom 9.23. Po završenom obaveznom lekarskom stažu i položenim stručnim ispitom zasnovala je radni odnos u Univerzitetskoj dečjoj klinici u […]

Read More

Dr Vladimir Radlović

Biografija: Rođen 09.05.1978. u Beogradu. Od avgusta 2007. u radnom odnosu na Univerzitetskoj dečjoj klinici. Od aprila 2010. na specijalizaciji iz dečje hirurgije. Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): Srpsko lekarsko društvo Objavljeni radovi (publikacije): Leković Z, Radlović N, Brdar R, Vuletić B, Janić N, Ristić D, Stojsić Z, Radlović V, Simić D, Nikolić D. Clinical […]

Read More

Dr Mišela Raus

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Milica Radusinović

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Ivan Rakić, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 11.09.1963. Osmogodišnju i srednju školu završio u Beogradu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju dečje hirurgije završio 2000. godine. Trenutno na specijalizaciju plastične i rekonstruktivne hirurgije. 2007. godine „visiting fellowship” na Plastičnoj hirurgiji i Centru za kraniofacijalnu hirurgiju, na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, SAD, gde je održao više predavanja […]

Read More

Dr Selena Purić Racić

Biografija: Mart, 2007 – Završen Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Oktobar, 2009 – Jun, 2010 – Diplomske akademske studije – master, Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Novembar, 2010 – Služba za hemodijalizu i transplantaciju, Univerzitetska dečja klinika. Septembar, 2012 – Služba anestezije i reanimacije, Univerzitetska dečja klinika. Novembar, 2012 – […]

Read More

Prof. dr Vojislav Perišić, pedijatar, gastroenterolog

Biografija: 1966-1972. Studije medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1972-1973. Lekarski staž, Sussex County Hospital, Brighton 1974-1980. Specijalizacija iz pedijatrije, Institut za majku i dete 1978-1980. Subspecijalizacija iz pedijatrijske gastroenterohepatologije i digestivne endoskopije, Gumna School of Medicine, Japan 1989. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1993-1994. Consultant paediatric hepatologist, Birmingham Children’s Hospital 2002-2004. Consultant […]

Read More

Dr Jelena Pejanović, dečiji hirurg

Specijalnost (oblast interesovanja): opšta dečja hirurgija, laparoskopska hirurgija, abdominalna i septična hirurgija Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama): – Srpsko lekarsko društvo – Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju – JUEH

Read More

Dr Ivana Petrov Bojičić, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anesteziologije sa reanimacijom Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Doc. dr Vojislav Parezanović, pedijatar, kardiolog

Biografija: Rođen je 1965. god. u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio 1990. god., sa prosečnom ocenom tokom studija 8,93. Na kardiološkom odeljenju Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu radi od 1991. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je decembra 1995. god. sa “Odlikom i posebnim isticanjem”. Magistarski rad sa temom Prenatalna dijagnostika urođenih oboljenja srca, […]

Read More

Ass. dr Dušan Paripović, pedijatar, nefrolog

Biografija: Osnovne studije: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 1999 Specijalizacija: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 2005 Magisterijum: – Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Mesto i godina završetka: Beograd, 2009 – Uža naučna oblast: Nefrologija

Read More

Doc. dr Dimitrije Nikolić, pedijatar, neurolog

Biografija: 1988-1994 Studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, diplomirao u februaru 1994. sa prosečnom ocenom 9,84/10,00. 1990-1994 Student demonstrator na Medicinskoj Hemiji i Histologiji sa embriologijom 1994-1995 Stažer Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1994-1996 Nosilac stipendije Republičkog Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Srbije tokom poslediplomskih studija 1995-1999 Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu […]

Read More

Dr Sandra Nedović, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Milan Mrdak, neurohirurg

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba neuro i vaskularne hirurgije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Vladimir Milovanović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen u Beogradu 1972. godine. Medicinski fakultet pri Beogradskom Univerzitetu završio 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,30. Od 2000. zaposlen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, od 2002. radi na odeljenju dečije kardiohirurgije. Specijalistički ispit iz pedijatrijske hirurgije položio 2006. Tokom 2004. i 2005. boravi u Londonu na jednogodišnjem stručnom usavršavanju iz […]

Read More

Dr Vesna Mitić, pedijatar, neurolog

Biografija: Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, 1987; Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet, Beograd, 1996; Specijalista Kliničke neurofiziologije i epileptologije, Beograd 2011; Akademski specijalista iz Neurologije, Beograd 2011 Druga specijalizacija: Klinička neurofiziologija i epileptologija Oblast delatnosti: Epileptologija Naučno-istraživačka delatnost: Epileptologija Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo 2. Nacionalna liga za borbu protiv epilepsije

Read More

Dr Đorđe Nedeljković

Biografija: Rođen u Beogradu 1.5.1980. godine. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu januara 2006 godine. Od 2009. godine radi kao lekar Univerzitetske dečje klinike u službi dečje hirurgije. Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Saša Milivojević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Miljan Mihajlović, neurohirurg

Biografija: Miljan Hranislava Mihajlović, Prim. dr sci. med. Specijalista neurohirurgije, Dr Miljan Mihajlović rođen je 27.10.1967 g. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Leposaviću sa odličnim uspehom za koji je nagrađen Vukovim diplomama. Na Medicinskom fakultetu u Prištini diplomirao je juna 1993.g. Magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio je 27.11. 2002.g. […]

Read More

Dr Katarina Milošević, pedijatar, alergolog

Biografija: Katarina Milošević je rođena 20.4.1970. godine u Paraćinu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu, Univeziteta u Beogradu 1996. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je 1997. godine, a specijalistički ispit položila je 2001. godine sa odličnom ocenom. Od 2001. godine zaposlena je na odeljenju pulmologije i alergologije Univerzitetske dečije […]

Read More

Dr med. Jadranka Mitrović, klinički biohemičar

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Šef biohemijske laboratorije Stručna usavršavanja: Članstvo u strukovnim organizacijama: 1. Srpsko lekarsko društvo – sekcija za kliničku biohemiju 2. Komora biohemičara Srbije Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja:

Read More

Dr Irina Milojević, anesteziolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Služba anestezije i intenzivne terapije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Irena Micković, socijalna medicina

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Titšova Služba socijalne medicine Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Gordana Miloševski Lomić, pedijatar, nefrolog

Biografija: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Beograd, 2000. godine, lekarski staž – Kliničko bolnički centar Zvezdara Specijalizacija: Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Mesto i godina završetka: Beograd, 2007. godine Magisterijum: Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Mesto i godina završetka: Beograd, 2010. godine Uža naučna oblast: Nefrologija

Read More

Dr Goran Milošević

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova Lekar na specijalizaciji Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Branko Mimić, dečiji hirurg

Biografija: Doktor medicine, Jun 2000. godine (prosečna ocena 9.88), Medicinski Fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija Specijalista dečje hirurgije, Oktobar 2007 (specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom) Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija; Usavršavanje: 1. Novembar 2008 – Decembar 2009: Stručno usavršavanje iz oblasti dečje kardiotorakalne hirurgije u Great Ormond Street Hospital, London, UK; 2. Oktobar […]

Read More

Dr Biljana Međo, pedijatar

Radno iskustvo: Dečija univerzitetska klinika Tiršova, pedijatar Pedijatrijska neonatalna intenzivna nega Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Nevena Maksimović Vunjak, pedijatar

Biografija: Rođena u Zadru, 23.8.1950 godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je 1968. a diplomirala 1974 godine. Specijalizaciju iz pedijatrije upisala je 1984 godine, a specijalistički ispit položila je 1988. godine sa ocenom odličan. Kao specijalista pedijatar radi na odeljenju Pedijatrijske intenzivne terapije od osnivanja ovog odeljenja 1991.godine, a od 2002.g obavlja funkciju Šefa odeljenja […]

Read More

Dr Marko Majstorović, dečiji hirurg

Biografija: Rođen 10.04.1978. godine, specijalista dečije hirurgije. Osnovne studije, Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Beogradu, Mesto i god. završetka: Beograd, 2004.god, Prosečna ocena 8.91 (osam zarez devedeset i jedan) Magisterijum, Naziv ustanove: Medicinski fakultet u Beogradu, Mesto i god. završetka: Beograd, 2009.god, Članovi komisije: Prof. dr V. Radonjić, Prof. dr S. Živković, Doc. dr Miroslav […]

Read More

Dr Marija Mandić, radiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Služba radiologije Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Ana Mandraš

Radno iskustvo: Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Ass. dr Zoran Leković, pedijatar, gastroenterolog

Biografija: Rođen u Bileći. Osnovnu i srednju školu završio u Kruševcu kao dobitnik „Vukove nagrade”. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Specijalizaciju iz Pedijatrije obavio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položio 2000. godine sa odlikom i posebnim isticanjem. Užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na Medicinskom fakultetu u […]

Read More

Dr Suzana Laban Nestorović, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More

Dr Gordana Lazarević, mikrobiolog

Radno iskustvo: Univerzitetska dečija klinika Tiršova, mikrobiološka laboratorija Stručna usavršavanja: Profesionlana članstva: Naučni i stručni radovi: Posebna intresovanja: Publikacije: Posebna intresovanja: Nagrade: Čeka se biografija

Read More